اشتراک گذاری با دوستان
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

وضعیت: باز

  شماره سند:

  تاریخ انتشار: 1401/09/23

  مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/14

  فرصت‌ها: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌ مذاکره خواهد بود.

 تماس : 02166530680 – 02166533864

  ارسال پروپوزال‌ها: https://ghazal.inif.ir

ضرورت مسئله

آمیلازها از انواع آنزیمهای پروتئینی محسوب می‌شوند که می‌توان به آلفا-آمیلاز به‌عنوان شکل اصلی آمیلاز در انسان و سایر پستانداران اشاره نمود. آلفا آمیلاز پلی‌ساکاریدهایی مانند آمیلوپکتین، آمیلوز˛ گلیکوژن و نشاسته را هیدرولیز نموده و به گلوکز و مالتوز تبدیل می‌کند.

آمیلاز در بیشتر بافتها وجود دارد اما این آنزیم عمدتاً در پانکراس و بزاق یافت میشود. هر یک از این بافتها آلفا-آمیلاز خاص خود را دارند و می‌توانند با استفاده از آنتی‌بادیهای مونوکلونال ویژه خود از یکدیگر تشخیص داده شوند. سطح خونی این آنزیم در صورت آسیب دیدن سلول‌های پانکراس در بیماری پانکراتیت، سایر بیماری‌های پانکراس مانند انسداد مجاری پانکراس و نیز در تومورهای مربوط به غدد بزاقی افزایش مییابد، بنابراین در صورت مشاهده وجود علائم مربوط به بیماریهای پانکراس مانند درد شدید شکمی، تب، کاهش اشتها و استفراغ، اندازهگیری مقادیر خونی این آنزیم بررسی می‌شود. آسیب سلول‌های آسینار پانکراس، التهاب یا انسداد در بخشهای مختلف مجاری پانکراس یا صفراوی، سبب بازگشت آمیلاز به داخل بافت پانکراس می‌شود، سپس این آنزیم از طریق سیاهرگهای کوچک و عروق لنفاوی جذب خون شده و مقدار آن در خون افزایش می‌یابد.

بنابراین اندازه‌گیری آمیلاز در خون و ادرار اگرچه صد در صد اختصاصی نیست اما به طور گسترده در تشخیص آزمایشگاهی پانکراتیت مورد استفاده قرار میگیرد. روش‌های متعددی برای اندازهگیری فعالیت آمیلاز وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایبی میباشند.

در این پروژه مدنظر است روش کالریمتریک با استفاده از یک سوبسترا و بدون نیاز به آنزیمهای کمکی توسعه یابد که بتوان هم به‌صورت  دستی و هم دستگاهی از آن استفاده نمود و بر روی دستگاه‌های اتوآنالایزر موجود در کشور کارایی داشته باشد.

مشروح مسئله تحقیقاتی

در این پروژه تحقیقاتی، مدنظر است کیت تشخیصی ساخته شود که هدف آن بررسی میزان آمیلاز در خون جهت تشخیص اختلالات پانکراس است.  این آنزیم به‌صورت ایزوفرم پانکراس و ایزوفرم بزاق در سرم وجود دارد که این دو، خواص الکتروفورتیکی متفاوتی دارند، لذا اندازه‌گیری آمیلاز صرفاً تغییرات آنزیمی پانکراس را مشخص نمی‌کند و برای بررسی اختلالات پانکراس، پیگیری‌های بیشتری از جمله اندازه‌گیری لیپاز و آمیلاز پانکراتیت نیز توصیه می‌شود. البته موارد دیگری وجود دارد که در آنها میزان آلفا-آمیلاز سرم افزایش مییابد ولی به اختلالات پانکراس مربوط نیست.

اندازه‌گیری میزان آلفا آمیلاز از اهمیت بسیاری برخوردار است، به همین دلیل روش‌های متعددی برای اندازهگیری فعالیت آلفا-آمیلاز وجود دارد که به شش گروه تقسیم میگردند:

1.Saccharogenic

2.Amyloclastic

3.Turbidometric and nephelometric

4.Viscosimetric

5.Flourescence polarizate

6.Chromolytic assay

این روش‌ها در دو مرحله kinetic  وEndpoint  انجام میگیرند. در واقع، پس از به تعادل رسیدن واکنش (End- point) و با فواصل زمانی معین (kinetic) میزان جذب نوری کُووت واکنش اندازه‌گیری می‌شود، سپس نرم‌افزار دستگاه اتوآنالایزر بر اساس فاکتورهایی که از قبل برای آن تعریف شده است، غلظت ماده موردنظر در نمونه را محاسبه و گزارش می‌کند.

امروزه از برخی اولیگوساکاریدهای سنتتیک به‌عنوان سوبسترای این آنزیم استفاده میگردد که محلول در آب بوده و به روش کینتیک، به‌صورت مستقیم و با استفاده از آنزیمهای کمکی مورد استفاده قرار میگیرد.

اما هدف این طرح، انتخاب سوبسترایی از دسته  Ethylidine protected substrate (EPS)  است که حساسیت زیاد، دامنه اندازه‌گیری وسیع و امکان اعمال روش کینتیک در اندازه‌گیری فعالیت آلفا آمیلاز را به صورت مستقیم و بدون نیاز به آنزیم‌های کمکی و مشخصاتی از جمله افینیته بالای آنزیم داشته باشد.

باتوجه‌به اینکه هدف نهایی، تولید یک کیت تشخیص طبی برای این آنزیم است، بدیهی است محلول نهایی باید به‌صورت تک ریجنتی، بسیار پایدار (حداقل یک سال)، قابل استفاده روی اتوآنالایزر، با حد سنجش حداکثر 3000U/L و دارای سایر مشخصات موردنیاز یک کیت تشخیصی باشد که بتواند مجوزهای لازم برای عرضه به بازار مصرف را دریافت نماید.

 

 

گام‌های تحقیق

 • مطالعات اولیه، ارزیابی و مقایسه روش‌های علمی موجود
 • توسعه فرمولاسیون بهینه با استفاده از سوبسترا بدون نیاز به آنزیم کمکی
 • انجام آزمایشات پایداری و افزودن موادی جهت پایداری معرف برای حداقل یکسال
 • ساخت کیت
 • دستیابی به حد سنجش کیت  3000U/L
 • بررسی صحت، دقت و کالیبراسیون مناسب

خروجی‌های مورد انتظار تحقیق

 • کیت اندازه‌گیری آلفا-آمیلاز به روش دستی و دستگاهی

الزامات تحقیق

 • قابلیت استفاده از کیت به صورت دستی و دستگاهی
 • تشخیص و استفاده از سوبسترا بدون نیاز به آنزیم کمکی
 • عدم تداخل سایر پارامترهای خونی
 • استفاده از محلول تک-معرف در روش نهایی
 • قابلیت نصب بر روی دستگاه‌های اتوآنالایزر
 • دستیابی به حد سنجش تا 3000U/L
 • پایداری کیت تا حداقل 1 سال
 • دستیابی به خطای اندازه‌گیری کمتر از 5 درصد
 • قابلیت دریافت مجوز سازمان تجهیزات پزشکی برای عرضه به‌صورت یک کیت تشخیص طبی

تجهیزات و زیرساخت‌هایی که متقاضی تحقیق می‌تواند در اختیار مجری قرار دهد

 • فضای آزمایشگاهی
 • برخی دستگاه‌های آزمایشگاهی نظیر فتومتر و اسپکتروفتومتر

گلوگاه احتمالی

 • انتخاب سوبسترا بدون نیاز آنزیم کمکی
 • استفاده از تک-معرف
 • پایداری معرف
 • افزایش حد سنجش کیت

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 • تحصیلات و سوابق تیم تحقیقاتی و تناسب آن با مسئله
 • رویکرد فنی تیم تحقیقاتی به مسئله
 • دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای تحقیق
 • میزان دقت و پایداری خروجی نهایی
 • زمان و هزینه اجرای تحقیقاتی و اجرایی پروژه

تسهیم مالکیت فکری

 • مالکیت معنوی: مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک توسط مجری و متقاضی در ژورنال‌های داخلی و خارجی، ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و سمینارها با موافقت و اشاره به نام همه دست‌اندرکاران مجاز خواهد بود.
 • مالکیت منافع مادی: با توجه به مدل کسب‌وکار شرکت متقاضی، منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری تماماً متعلق به شرکت متقاضی بوده و مجری صرفاً حق‌الزحمه اجرای پروژه تحقیقاتی را دریافت خواهد کرد.

روش ارسال پیشنهاد

پروپوزال‌ها صرفاً باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ 1401/10/14 در سامانه غزال به آدرس https://ghazal.inif.ir ارسال شوند. پروپوزال‌هایی که در چارچوبی غیرازآن، یا به روش‌های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.