توسعه الگوی ساخت قطعات ساده توسط دستگاه WAAM (ساخت افزایشی)

فرایند تولیدی WAAM روش بسیار پیشرفته‌ای است که برای پرینت سه بعدی قطعات فلزی استفاده می‌شود. این فرایند با قرار دادن لایه‌های سیم فلزی ذوب شده روی هم برای دستیابی به شکل سه‌بعدی دلخواه اجرا می‌شود.