توسعه دستیار هوشمند صوتی با تمرکز بر NLP

ازآنجایی‌که استفاده از یک پلتفرم خانگی به‌تنهایی برای مشتری جذاب نیست، برای جلب نظر مخاطبین باید ارزشی فراتر و کاربردی‌تر به مشتری عرضه کرد. ازاین‌رو سرویس‌های متنوعی چون فیلم، موسیقی، مجله ...

توسعه سیستم جا‌به‌جاگر اپتیکی

بی‌شک طراحی و ساخت سامانه‌ها و تجهیزات با فناوری بالا یکی از مهم‌ترین اهداف در مسیر توسعه هر کشور است. محقق شدن این امر نه‌تنها نیاز کشور به واردات این سامانه‌ها را از بین می‌برد و از خروج ارز جلوگیری

افزایش اندازه بذر در گیاه روغنی کاملینا(رقم سهیل)

آب از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تولید و حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط‌زیست است. متوسط بارندگی سالانه کشور حدود 250 میلی‌متر و به‌طور تقریبی یک‌سوم متوسط بارندگی جهانی است و پتانسیل تبخیر و تعرق آن نیز سه برابر پتانسیل