اسکلت بیرونی

بهینه‌سازی ربات اسکلت بیرونی کمک حرکتی برای استفاده در نسخه شخصی

افراد قطع نخاع از ناحیه پشتی (پاراپلژی) مبتلا به فلج کامل پاها و تنه در هر دو سمت (هر دو پا) هستند، درعین‌حال دارای دست‌های سالمی هستند. آسیب نخاعی زیر سطح مهره اول پشتی (T1) موجب ضعف عضلانی و ...

توسعه مدل تصحیحات شبکه‌ای ماهواره‌ای

توسعه مدل تصحیحات شبکه‌ای ماهواره‌ای

در گذشته موقعیت‌یابی توسط ستارگان، قطب‌نما و سایر عوامل طبیعی صورت می‌گرفت. امروزه با پیچیدگی‌های جغرافیایی استفاده از روش‌های سنتی بی‌معنا شده است و جای خود را به فناوری-های مدرن داده‌اند.

فراخوان توسعه لینک رادیویی پرظرفیت

لینک‌های راديويي نقطه به نقطه با هدف ارتباط ايستگاه‌هاي پايه با مراكز مخابراتي و همچنین بين مراكز مخابراتي درون‌شهری و بين‌شهری در كنار فناوري‌هاي فيبر نوري و ماهواره قرار دارند. لینک‌های رادیویی پرظرفیت، از تجهیزات اصلی در زیرساخت صنعت مخابرات