فروش لپ تاپ نو و استوک بازاریان فروش عطر و ادکلن پرفیومی محمد طاها لطفی | taha lotfi طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ تاترین ، تاترین سکوی پرتاب برند شما جداسازی، تخلیص و فرمولاسیون مخلوط سویه‌های باکتری جهت تولید بیوکامپوست و مخمر - بومرنگ "شبکه خدمات نوآوری"
اشتراک گذاری با دوستان
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

 وضعیت: بسته

  شماره سند:

  تاریخ انتشار: 1402/06/01

  مهلت ارسال پیشنهاد: 1402/06/20

  فرصت‌ها: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌ مذاکره خواهد بود.

 تماس : 02166530680 – 02166533864

  ارسال پروپوزال‌ها: https://ghazal.inif.ir

ضرورت مسئله

معایب کودهای شیمیایی در اکوسیستم طبیعی و زراعی امروزه برای همگان مشهود و اثرات سوء آن بر سلامت انسانها قابل لمس است. در دوره کشاورزی نوین، سطح زمین‌های زراعی بر اثر عوامل مختلفی از قبیل خشکسالی، افزایش شوری خاک و توسعه شهرها کاهش یافته و بهدلیل افزایش جمعیت و افزایش بهره‌وری محصول در اولویت قرار گرفته است. مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی باتوجه به عناصر سنگین و مواد شیمیایی مختلف، خسارات زیادی را به محیطزیست وارد می‌کنند. افزایش این عناصر در خاک، آلودگی گیاهان و زنجیره غذایی انسان و دام را به دنبال خواهد داشت.

هر ساله جمعیت افراد مبتلا به بیماری‌های خاص در جهان به دلیل مصرف محصولات کشاورزی آلوده به مواد شیمیایی در حال افزایش است. در صورت استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی جمعیت موجودات زنده خاک کاهش یافته و خاک را نابارور می‌کند، در حالی‌که کود بیوکمپوست دامی می‌تواند مواد شیمیایی باقی‌مانده در خاک را تجزیه کند و اثرات سوء آنها را از بین ببرد. استفاده از کود دامی و بیوکامپوست به عنوان کود بیولوژیک در کشاورزی، باعث بهبود ساختار خاک و افزایش نفوذپذیری آن، کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و بهبود کیفیت محصولات، افزایش مقاومت گیاهان در مقابل بیماری‌ها و شرایط نامساعد آب و هوایی،کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بازده محصولات خواهد شد.

مشروح مسئله تحقیقاتی

با وجود اینکه کشاورزی مبتنی بر نهاده‌های شیمیایی در کوتاهمدت، نتیجه مثبتی در افزایش بهرهوری دارد، اما اثرات مخربی نیز بر زمین‌های کشاورزی و حتی اکوسیستم طبیعی گذاشتهاست و در نهایت هزینه‌های تغییر در اکوسیستم زراعی و زیان‌های ناشی از این تغییر توسط خود کشاورز پرداخت خواهد شد که با انجام این طرح پژوهشی، امید است اثرات سوء بر محصولات و افراد جامعه کاهش یابد. محل استقرار شرکت متقاضی، استان گلستان بوده که سهم قابل توجهی در صنعت کشاورزی را داراست و با توجه به افزایش قیمت بسیار زیاد کودهای شیمیایی و اثرات مخرب زیست محیطی استفاده از این کودها، ساخت یک کود اورگانیک در قالب کامپوست غنی شده با باکتری علاوه بر کارایی موثر در بالا بردن عملکرد گیاهان منجر به جلوگیری از کاهش کیفیت خاک،کاهش اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر محیط زیست و سلامت جامعه خواهد شد. در حال حاضر نیاز تحقیقاتی شرکت، جداسازی و خالص‌سازی سویه‌های باکتری و مخمر، فرموله کردن مخلوط آن جهت استفاده در ساخت بیو کامپوست با استفاده از کود دامی و استفاده به عنوان کود بیولوژیک در کشاورزی است.

بدین منظور، در گام اول باید سویه‌های استاندارد و کارآمد باکتری و مخمر برای استفاده در مخلوط تهیه شود. نکته حائز اهمیت دیگر در این طرح پژوهشی، فرموله کردن پروکاریوت (جانداران تک‌یاخته‌ای) و یوکاریوت در مخلوط واحد می‌باشد که با توجه به نیازها و شرایط متفاوت رشدی این میکروارگانیسم‌ها است. در گام سوم، پس از فرموله کردن مخلوط مورد نظر، بررسی کارایی این مخلوط در تهیه بیوکامپوست دامی و تدوین و تهیه پروتکل مناسب برای استفاده از این مخلوط در تهیه بیوکامپوست باید صورت گیرد. در نهایت، باید فرمولاسیونی ارائه شود که مدت ماندگاری حداقل شش‌ماه را داشته باشد و طی مدت انبارداری میزان جمعیت میکروارگانیسم آن کاهش پیدا نکند.

 

گام‌های تحقیق

 • جمعآوری اطلاعات و شناسایی سویه باکتری و مخمر
 • شناسایی روشهای کشت، خالص‌سازی و نگهداری
 • توسعه سویه‌های موردنیاز برای تقویت کامپوست
 • توسعه فرمولاسیون مخلوط سویه باکتری و مخمر
 • بررسی آزمایشگاهی روش کشت/نگهداری سویه بر سرعت و کیفیت بیوکامپوست
 • بررسی اثربخشی و پایداری ترکیب پیشنهادی
 • تدوین پروتکل نگهداشت و توسعه باکتری و مخمر

خروجی‌های مورد انتظار تحقیق

 • تخلیص و بهینه‌سازی سویه بومی باکتری و مخمر برای بهبود بیوکامپوست، پروتکل و فرمولاسیون باتوجه به اقلیم و ضایعات

الزامات تحقیق

 • تهیه یک لیتر از هر سویه باکتری و مخمر مورد استفاده در فرمولاسیون توسعه داده شده
 • سویههای تهیه شده باید باکتری‌های مفید برای محیطزیست باشند و تغییر ژنتیکی در آنها صورت نگرفته باشد.
 • حداقل باید یک سویه از هر گروه از باکتری‌های زیر در مخلوط فرموله شده بکار رفته باشند:
  • باکتری‌های تولید کننده اسید لاکتیک مانند Lactobacillus casei و Lactobacillus plantarum
  • باکتری‌هایی مانند Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis
  • باکتری‌های مفید خاکزی مانند Azotobacter chroococcum و Azospirillum lipoferum
  • قارچ‌های مختلف مانند Aspergillus oryzae و Trichoderma harzianum
  • ارگانیسم‌های مفید مانند Saccharomyces cerevisiae و Streptomyces griseus

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 • تحصیلات و سوابق تیم تحقیقاتی و تناسب آن با مسئله
 • رویکرد فنی تیم تحقیقاتی به مسئله
 • دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای تحقیق
 • زمان و هزینه اجرای تحقیق

تسهیم مالکیت فکری

 • مالکیت معنوی: مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک توسط مجری و متقاضی در ژورنال‌های داخلی و خارجی، ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و سمینارها با موافقت و اشاره به نام همه دست‌اندرکاران مجاز خواهد بود.
 • مالکیت منافع مادی: با توجه به مدل کسب‌وکار شرکت متقاضی، منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری تماماً متعلق به شرکت متقاضی بوده و مجری صرفاً حق‌الزحمه اجرای پروژه تحقیقاتی را دریافت خواهد کرد.

روش ارسال پیشنهاد

پروپوزال‌ها صرفاً باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ 20 شهریور‌ماه 1402 در سامانه غزال به آدرس https://ghazal.inif.ir ارسال شوند. پروپوزال‌هایی که در چارچوبی غیر از آن، یا به روش‌های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.