• داشتن ارتباط نزدیک با 150 شرکت برتر ایران

  • سابقه موفق تجاری سازی و تبادل بیش از 30 فناوری

  • دارا بودن شبکه ای با بیش از 80 هزار فرد و شرکت نوآور در ایران

  • سابقه ممیزی و کدینگ بیش از 200 نیاز و مساله فناورانه صنعت

  • دسترسی به شبکه ای بزرگ از افراد و شرکت های نوآور بین المللی

  • سابقه ارزیابی فناوری بیش از 400 شرکت ایرانی

  • داشتن تیمی از بهترین مشاورین نوآوری و مالکیت فکری

  • سابقه اجرایی بیش از 6 رویداد سرمایه گذاری و تبادل فناوری در کشور

اطلاعیه ها

طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری
نیازهای فناورانه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران
فراخوان ها و اطلاعیه ها

همکاران و مشتریان

آخرین اخبار