همراهان ما

نوآوری باز

رویکردی هوشمندانه جهت آفرینش  نوآوری

پنجمین نشست تبادل فناوری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی

قابل توجه کلیه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با عنایت به برگزاری پنجمین نشست تبادل فناوری بنگاه های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی که از ۹ الی ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۷ در سئول کره جنوبی برگزار می گردد، کلیه

خطرات نگاه درون‌گرا به نوآوری

بسیاری از شرکت‌ها به طور سنتی دارای نگاهی درون‌گرا به نوآوری هستند. اما همین نگاه بسته به جهان در بستر تحولات شدید و شتابان محیط کسب‌وکار امروزی به شدت خطرناک می‌شود. در بسیاری از صنایع روز به روز بر پیچیدگی

مشتریان ما