همراهان ما

نوآوری باز

رویکردی هوشمندانه جهت آفرینش  نوآوری

اخبار و اطلاعیه ها

رویداد خوردگی

با توجه به نیاز مبرم حوزه صنعتی کشور مبنی بر ایجاد یک مدل بومی اکتساب فناوری و بهره برداری از ظرفیت علمی و فناوری کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های فناوارنه بخش صنعت کشور و به جهت ایجاد یک

رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند های شهری

قابل توجه شرکت های دانش بنیان، کارشناسان واحدهای صنعتی، دانشجویان، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و فناوران با هدف حل مسائل فناورانه شهرداری تهران در حوزه پسماند، رویداد “ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند های شهری” با

مشتریان ما

این را به اشتراک بگذارید