اشتراک گذاری با دوستان
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
وضعیت: بسته

  شماره سند:

  تاریخ انتشار: 1401/07/17

  مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/08/04

  فرصت‌ها: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌ مذاکره خواهد بود.

 تماس : 02166530680 – 02166533864

  ارسال پروپوزال‌ها: https://ghazal.inif.ir

ضرورت مسئله

با توجه به گستردگی زمین‌های کشاورزی (16 میلیون هکتار در ایران)، جایگزینی کودهای زیستی و زیست مهارگرها با کودها و سموم شیمیایی، اثرات اقتصادی و زیست محیطی شگرفی خواهد داشت. در صورتی که بتوان روش مصرف آسان‌تری برای محصولات زیستی شرکت با تغییر فرمولاسیون ارائه داد، رغبت کشاورزان به این محصولات بیشتر می‌شود. به‌علاوه با ماندگاری طولانی‌تر برای انبارداری و تا رسیدن به دست مصرف کننده، افزایش مقاومت باکتری‌ها به شرایط نامساعد محیطی در مزارع و باغات و افزایش کارایی استفاده از باکتری‌ها، حمل و نقل بدون نگرانی از غیرفعال شدن باکتری‌ها، موجب افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و اثربخشی کودهای زیستی و زیست‌مهارگرها می‌شود.

در سالهای اخیر استفاده از کودهای زیستی و زیست مهارگرها با اقبال زیادی روبرو شده است. عرضه کودهای زیستی و زیست مهارگرهای با کیفیت و در عین حال انبارداری طولانی بخصوص در شرایط محیطی معمولی (غیرسرد)، از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌باشد. یکی از شیوه‌های بازارپسند، عرضه آن‌ها بر بستر حاملی است که قابل حل در آب است که ضمن محافظت از سلول باکتری از صدمات زیستی و غیرزیستی، به افزایش زنده‌مانی و بقاء آن‌ها کمک می‌کند. در این صورت، باکتری‌ها ماندگاری طولانی‌تری برای انبارداری تا رسیدن به دست مصرف کننده دارند. به‌علاوه، انکپسوله کردن سلولهای باکتریایی مفید می‌تواند کارایی استفاده از آن‌ها را ارتقا دهد و به صورت پایدارتری جمعیت قابل قبولی از این باکتری‌های مفید را در معرض همزیستی با گیاهان قرار دهد. در روش انکپسولاسیون، سلول‌های باکتریایی در غشایی از جنس مواد غذایی مجاز به دام می‌افتند. این فرآیند یکی از روش‌های رهاسازی کنترل شده می‌باشد که کپسول حاصله را محتویات خود از شرایط نامساعد طبیعی (استرس‌های زیستی و غیرزیستی) همانند pH، دما، تابش نور خورشید، شوری و آلاینده‌ها محافظت می‌کند. استفاده از حامل‌های وتابل بویژه در حالت انکپسوله می‌تواند به عنوان منبع غذایی هم مورد استفاده سلول قرار گیرد و به بقاء طولانی‌تر آن‌ها در شرایط ذخیره‌سازی کمک می‌کند.

مشروح مسئله تحقیقاتی

در این تحقیق از یک باکتری بدون اسپور مورد استفاده در بخش كودهاي زيستي (Pseudomonas putida) و یک باکتری اسپوردار مورد استفاده زیست مهارگرها (Bacillus thuringiensis) به عنوان باکتری‌های هدف در فرمولاسیون حامل و انکپسوله کردن استفاده خواهند شد. استفاده از یافته‌های این طرح در یکی از مراحل میانی فرآیند تولید و در مراحل پایین دست فرمانتاسیون خواهد بود.انتظار می‌رود فرمولاسیون پیشنهادی ویژگی‌های زیر را داشته باشد؛

 • قابلیت تولید در فرصت طولانی‌تر و حتی قبل از شروع فصل کشت
 • روش مصرف محصولات زیستی نهایی ساده‌تر شود و به تبع آن رغبت بیشتر کشاورزان به این محصولات بیشتر شود.
 • ماندگاری برای انبارداری افزایش یابد و تا رسیدن به دست مصرف‌کننده در دمای محیط به زنجیره سرد نیازی نداشته باشد.
 • مقاومت باکتری‌ها به شرایط نامساعد محیطی در مزارع و باغات و همچنین کارایی استفاده از باکتری‌ها در طی حمل و نقل بدون نگرانی از غیر فعال شدن باکتری‌ها نیز افزایش یابد.
 • از مزایای اصلی فرمولاسیون نهایی، قابلیت تولید ارزان و صنعتی شدن است و اینکه برای انسان، حیوان، گیاه و محیط زیست اثر سوء نداشته باشد.

در حال حاضر شرکت متقاضی با تولید در زمان‌های نزدیک به زمان مصرف و افزایش تعداد باکتری موجود در واحد وزن این مشکل را مدیریت می کند. اما با افزایش طول دوره ماندگاری برای انبارداری و ارتقاء کارایی استفاده از آنها را در شرایط مزرعه (نور خورشید، خشکی و ….) امکان تولید در زمان کافی و سپس عرضه آن در شبکه‌های توزیع بزرگتری را فراهم می‌آورد.

گام‌های تحقیق

 • کشت اولیه باکتری‌ها و فرموله کردن باکتری‌های در بسترهای حامل
 • پودر کردن در دستگاه Spray dryer یا هر روش ارزان و موثر دیگر
 • تهیه نمونه میکروکپسوله شده
 • شمارش زندهمانی باکتری‌ها در بازه یکساله
 • تست کشندگی لارو و تست اثربخشی در گلخانه و مزرعه

خروجی‌های مورد انتظار تحقیق

 • فرمول برای انکپسوله کردن باکتری‌های بدون اسپور و فرآیند انجام این کار
 • فرمول برای انکپسوله کردن باکتری‌های اسپوردار و فرآیند انجام این کار
 • فرمول پودر وتابل و فرآیند تولید آن برای باکتری‌های بدون اسپور
 • فرمول پودر وتابل و فرآیند تولید آن برای باکتری‌های اسپوردار

الزامات تحقیق

 • موادی که به عنوان حامل و انکپسولاسیون مورد توجه قرار می‌گیرند، صرفه اقتصادی داشته باشند و روش تولید آنها عملیاتی باشد (به عنوان مثال، عدم استفاده از آلژینات سدیم در این تحقیق)
 • فرمولهایی با قابلیت ماندگاری و کارایی محصول در شرایط انبارداری در دمای معمول (غیر سرد و بدون نیاز به زنجیره سرد در توزیع) به مدت حداقل شش ماه و ترجیحا یک سال
 • بر طبق ضوابط صدور مجوز و استانداردهای ملی، نهاده‌های زیستی مورد نظر بایستی در سطح CFU/gr 107 تا 108 در طول حداقل شش ماه، ماندگاری در دمای معمول داشته باشند.
 • فرآیند تولید می‌بایست اسپتیک باشد تا آلودگی احتمالی محصول به باکتری‌ها و قارچ های دیگر کمتر از CFU/gr 105 باشد.
 • روش مصرف آسانتر محصولات زیستی شرکت برای مصرف‌کننده و به تبع آن رغبت بیشتر کشاورزان به این محصولات
 • افزایش مقاومت باکتری‌ها به شرایط نامساعد محیطی در مزارع و باغات
 • برای انسان، حیوان، گیاه و محیطزیست اثر سوء نداشته باشد.

گلوگاه‌های احتمالی

 • مشکل در تولید پودر وتابل برای باکتری‌های بدون اسپور
 • امکان نگهداری در دمای معمول (20 تا 35 درجه)

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 • تحصیلات و سوابق تیم تحقیقاتی و تناسب آن با مسئله
 • رویکرد فنی تیم تحقیقاتی به مسئله
 • دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای تحقیق
 • زمان و هزینه اجرای تحقیق

تسهیم مالکیت فکری

 • مالکیت معنوی: مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک توسط مجری و متقاضی در ژورنال‌های داخلی و خارجی، ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و سمینارها با موافقت متقاضی و اشاره به نام همه دست‌اندرکاران مجاز خواهد بود.
 • مالکیت منافع مادی: با توجه به مدل کسب‌وکار شرکت متقاضی، منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری تماماً متعلق به شرکت متقاضی بوده و مجری صرفاً حق‌الزحمه اجرای پروژه تحقیقاتی را دریافت خواهد کرد.

روش ارسال پیشنهاد

پروپوزال‌ها صرفاً باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ 4 آبان‌ماه 1401 در سامانه غزال به آدرس https://ghazal.inif.ir/grant ارسال شوند. پروپوزال‌هایی که در چارچوبی غیرازآن، یا به روش‌های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.