اشتراک گذاری با دوستان
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

وضعیت:  بسته

  شماره سند:

  تاریخ انتشار: 1401/02/04

  مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/02/15

  فرصت‌ها: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌ مذاکره خواهد بود.

 تماس : 02166539734 – 02166533864

  ارسال پروپوزال‌ها: https://ghazal.inif.ir/grant

خلاصه فناوری

فيلترهاي نوري يكي از مهم‌ترین عناصر در سامانه‌های مخابرات نوري هستند. ساده‌ترین نوع این فيلترها كه در سال‌های اخير موردتوجه و استفاده قرار گرفته است، توری‌های فیبری براگ هستند. این توری‌ها نوعی بازتابنده توزیع شده براگ (DBR) هستند که در قسمت کوچکی از فیبر نوری ساخته می‌شوند. این نوع فیلترها،  طول موجه‌های خاصی از نور را بازتاب و بقیه طول‌موج‌ها را عبور می‌دهند. این اثر با ایجاد یک تغییر متناوب در ضريب شکست مغزی فیبر ایجاد می‌شود؛ بنابراین توری براگ فیبری به‌عنوان فیلتر نوری هم خط، برای مسدود کردن طول‌موج‌های خاص یا برای بازتابنده یک طول‌موج خاص استفاده می‌شود. در اين طرح با الهام گرفتن از ایده سنتي ساخت فيلترهاي نوري و با استفاده از بلورهاي فوتوني با لايه نقص نانو مواد، نوع جدیدی از فيلترهاي نوري ساخته می‌شود، به‌طوری‌که با قرار دادن لايه نقص در بلور فوتونی، طول‌موج خاص مخابراتي باکیفیت بالايي در بلور منتشر می‌شود.

 

درباره تیم پژوهشی

 

وضعیت شغلیهمکار/مشاور طرحرشته/مقطع تحصیلینام و نام خانوادگی
هیئت‌علمیمجريدکتري-فيزيک-فوتونيکمصطفي صحرايي
شاغل در مخابراتهمکاردکتري-فوتونيک-مخابراتداود احمدي
دانشجوهمکارکارشناسي ارشد-فوتونيکرضا جعفري
يک يا دو نفر دانشجوي دکتري يا پسادکتریهمکارفوتونيک- مخابرات(برحسب نياز)

سوابق عرضه‌کننده فناوری و مسئول اصلی تیم پژوهشی

پروفسور مصطفی صحرایی، استاد تمام دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز می‌باشند. ایشان در مقطع دکتری از دانشگاه تبريز/ دانشگاه باپتيست (هنگ کنک) در رشته اپتيک کوانتومي فارغ‌التحصیل شده‌اند. ايشان بيش از 150 مقاله ISI، 90 مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلي به چاپ رسانده‌ است و استاد راهنماي بيش از 15 دانشجوی فارغ‌التحصیل دکتري و ده‌ها دانشجوی کارشناسي ارشد بوده است. شاخص H-Index مقالات منتشرشده از جانب دکتر صحرايي بر اساسscholar Google، 25 است. ايشان 15 طرح خارج از دانشگاه با مؤسسات مختلف به اتمام رسانيده است.

ضرورت مسئله

با توجه به کاربردهای گسترده فیلتر نوری براگ در سامانه‌های مخابرات نوری، نتایج و محصول تولیدشده در این طرح می‌تواند برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های فرعی آن، شامل مخابرات استان‌ها، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات مخابراتی، مراکز نظامی و کلیه شرکت‌های مجری پروژه‌های فیبر نوری مفید و کاربردی باشد. ازآنجایی‌که فناوری ارتباطات و اطلاعات یکی از کلیدی‌ترین فناوری‌ها در کشورهای پیشرفته قلمداد می‌شود، کشورهایی که از سیاست صنعتی هوشمندانه برای توسعه صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات برخوردار باشند، قادر خواهند بود تا از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرشتاب‌ترین صنایع جهان بهره‌های لازم را ببرند. با توجه به بديع بودن محصول فناورانه در این طرح، علاوه بر رفع نياز سامانه‌های مخابراتي، اين نوع فیلترها می‌تواند زمينه صادراتي مناسبي براي کشورهاي منطقه باشد. قيمت کم، ابعاد کوچک و قابلیت قرارگیری آن در بخشي از فیبرهای نوري از مزاياي اين نوع فیبرهاست.

مسئله اصلی تحقیق

نمونه اولیه فیلتر نوری براگ موردنظر از یک بلور فوتونی یک‌بعدی از جنس سیلیکا (SiO2) و تیتانیا (TiO2) ساخته می‌شود. در این طرح، نقاط کوانتومی خاص به‌عنوان لایه نقص در لایه مرکزی بلور فوتونی تعبیه خواهند شد. لایه نشانی لایه‌های بلور فوتونی تک‌بعدی با استفاده از فرآیند پوشش‌دهی ‏چرخشی و پخت درون کوره ادامه خواهد یافت. پس از رسیدن به تعداد جفت لایه موردنظر، لایه نشانی نقاط کوانتومی انجام خواهد شد.

نمایی کلی از بلور فوتونی یک‌بعدی با لایه نقص

با اعمال ولتاژ به دو سر لايه نقص ميزان نور عبوري کنترل می‌شود، بنابراين اساس ساخت FBG در اين طرح بر مبنای شفافیت القایی الکترومغناطیس در بلورهای فوتونی با لایه نقص نقطه کوانتومی است. فيلتر ساخته‌شده در بخشي از فيبر نوري و با استفاده از دو عدسي به دو سر فيبر کوپل می‌شود.

شماتیک اتصال توری به فیبر نوری

مزایا

 • توليد و گسترش فناوري نوين ساخت فیلترهای نوري بر مبناي نانو ساختارها و بلورهای فوتوني
 • امکان استفاده تک کاناله و چند کاناله بر اساس نياز از فیلترهای نوري ساخته‌شده
 • امکان تقویت طول‌موج مخابراتی موردنظر در خروجی فيلتر
 • ابعاد و قيمت کمتر فيلتر پيشنهادي نسبت به فیلترهای موجود و عملکرد مفیدتر

کاربردها

 • فیلترهای نوري قابل‌استفاده در سامانه‌های مخابرات نوری
 • ترانزیستورهای تمام نوري
 • سوئیچ الکترواپتیکی و تقویت‌کننده نوری
 • امکان صادرات فیلترهای ساخته‌شده به کشورهای منطقه

خروجی‌های مورد انتظار تحقیق

 • ساخت فيلتر قابل‌استفاده در طول‌موج شرکت‌های مخابراتي

هزینه و زمان اجرای طرح

 • هزينه اجراي طرح در بازه 400 تا 600 ميليون تومان برآورد می‌شود.
 • مدت‌زمان اجراي طرح بین 17 تا 20 ماه برآورد می‌شود.

تسهیم مالیک فکری

 • مالکیت معنوی: مشارکت‌کننده در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سـهیم خواهـد بـود و انتشـار مقالـه مشـترک توسـط مجری و مشارکت‌کننده در ژورنال‌های داخلـی و خارجـی، ارائه مقالـه در کنفرانس‌هـا و سـمینارها بـا موافقـت و اشـاره بـه نـام همـه دست‌اندرکاران مجـاز خواهـد بود.
 • مالکیـت منافـع مـادی: سـهم مشـارکت شرکت/شتاب‌دهنده متقاضـی حداقـل 10 و حداکثـر 35 درصـد خواهـد بـود(منافـع مالـی ناشـی از توسـعه ایـن فناوری بر اسـاس توافـق طرفیـن و مشـترک خواهـد بـود و با توجه به سهم آورده نقدی و غیر نقدی توسعه‌دهنده، سهم مالکیت قابل مذاکره و توافق است).

ارسال درخواست

درخواست‌های مشـارکت صرفاً بایـد در چارچوب موردنظر صنـدوق نوآوری و شـکوفایی، تدویـن و حداکثـر تـا تاریـخ 15/2/1401 در سـامانه غـزال صنـدوق نوآوری و شـکوفایی به نشانی (www.ghazal.inif.ir) ثبت شوند. درخواست‌هایی کـه در چارچوبـی غیرازآن، یـا بـه روش‌های دیگـر بـه دسـت صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی برسـند، وارد فراینـد ارزیابـی نخواهنـد شـد.