فروش لپ تاپ نو و استوک بازاریان فروش عطر و ادکلن پرفیومی محمد طاها لطفی | taha lotfi طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ تاترین ، تاترین سکوی پرتاب برند شما تهیه پروتکل تولید نشاء گوجه فرنگی از طریق کشت بافت گیاهی - بومرنگ "شبکه خدمات نوآوری"
اشتراک گذاری با دوستان
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

وضعیت:  باز

  شماره سند:

  تاریخ انتشار: 1401/08/18

  مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/08/30

  فرصت‌ها: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌ مذاکره خواهد بود.

 تماس : 02166539734 – 02166533864

  ارسال پروپوزال‌ها: https://ghazal.inif.ir

خلاصه فناوری

ریزازدیادی از روش‌های نوین بیوتکنولوژی کشاورزی است که می‌توان از آن به خوبی برای تکثیر بسیاری از گیاهان استفاده نمود و از این طریق به توسعه کشاورزی کمک کرد. استفاده از کشت بافت برای تولید نشاء سبزیجات و صیفی‌جات نیز امکان‌پذیر است و می‌تواند در کاهش واردات بذرهای هیبرید بطور قابل‌توجهی مؤثر باشد. بذر هیبرید از طریق برنامه‌های اصلاحی و طی یک دوره زمانی طولانی مدت تهیه می‌شود و یکنواختی گیاهان و محصول و نیز عملکرد بالا از مهم‌ترین مشخصات آن‌ها است.

هدف این طرح، تهیه پروتکل ریزازدیادی گوجه‌فرنگی است که در این خصوص پس از تهیه ارقام موردنظر گوجه‌فرنگی، مجموعه روش‌ها و عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در مراحل استقرار، نوساقه‌زایی، پرآوری نوساقه، طویل‌سازی نوساقه‌ها، ریشه‌زایی، سازگار کردن گیاهچه‌ها بررسی خواهند شد. در نهایت از دانش فنی ایجادشده در سه رقم منتخب دافنیس، ساخیا و نیوتن استفاده شده و بطور کلی 1000 نشاء درون شیشه‌ای سازگار شده، تحویل خواهد شد.

درباره تیم پژوهشی

نام و نام خانوادگی

وضعیت شغلی

همکار/مشاور طرح

رشته/مقطع تحصیلی

احمد معینی

هیئت‌علمی دانشگاه

مجری

دکتری بیولوژی گیاهی

مریم تمدنی

دانشجو

همکار

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

سوابق عرضه‌کننده فناوری و مسئول اصلی تیم پژوهشی

دکتر احمد معینی، مدرس و متخصص کشت سلول و بافت گیاهی و عضو هیئت‌علمی گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس هستند. ایشان دارای درجه دکترا از مدرسه عالی مهندسی کشاورزی در مؤسسه ناسیونال پلی‌تکنیک تولوز از کشور فرانسه بوده و بیش از 130 مقاله در مجلات بین‌المللی به چاپ رسانده‌‌اند. همچنین ایشان مؤسس و مسئول مجموعه آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی در دانشگاه تربیت مدرس است.

ضرورت مسئله

کشت بافت گیاهی، روشی نوآورانه است که می‌توان از ظرفیت آن در توسعه کشاورزی کشور استفاده نمود. کشاورزی در مناطق کم ‌‌برخوردار تا حد زیادی به نهاده‌هایی مانند بذر، نشاء و نهال اصلاح شده نیازمند است. تولید نهاده‌های کشاورزی در نزدیکی مراکز تولید، علاوه بر ایجاد شغل در این مناطق، باعث کاهش هزینه تولید و در نتیجه افزایش سود کشاورزان می‌شود.

اغلب تولیدات کشاورزی کشور، در حاشیه شهرها و مناطق روستایی صورت می‌گیرد. گاهی کشاورزان صیفی‌کار، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و محروم کشور، به دلیل گران بودن نشاء و بذرهای اصلاح شده یا مسافت زیاد و هزینه بالای حمل‌ونقل نشاء، از بذرهای بومی غیرهیبرید و بی‌کیفیت یا کشت مستقیم به‌جای کشت نشاء استفاده می‌کنند که تأثیر زیادی روی کیفیت و کمیت محصول نهایی دارد. از طرف دیگر، عدم وجود شغل پایدار در مناطق روستایی و به‌خصوص در استان‌های کمتر برخوردار، منجر به مهاجرت از روستاها به شهرها شده است؛ لذا ایجاد شغل پایدار در این مناطق به بهبود کشاورزی و توسعه مناطق روستایی کمک خواهد کرد.

تولید نشاءهای ارزان‌قیمت از بهترین ارقام تجاری موجود در دنیا، این امکان را فراهم می‌کند تا کشاورزان مناطق مختلف، عملکرد و سود بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه به رفع مشکلات تأمین بذر کشور نیز کمک خواهد کرد.

مسئله اصلی تحقیق

هدف این پژوهش، کسب دانش فنی تولید انبوه نشاء گوجه‌فرنگی از طریق کشت بافت است. درحال حاضر، حجم زیادی از بذرها و نشاءهای مورد استفاده در کشاورزی کشور وارداتی هستند. امروزه، ضرورت دارد که از پتانسیل کشت بافت برای تکثیر بعضی گیاهان استفاده شود. لازم به ذکر است که تولید نشاءهای سبزیجات و صیفی‌جات از این طریق می‌تواند از واردات بذر هیبرید نیز جلوگیری کند.

در این طرح، پس از دستیابی به پروتکل کشت بافت کارآمد برای تکثیر گوجه‌فرنگی، امکان استفاده از آن توسط بسیاری از تولیدکنندگان با پتانسیل کشور فراهم می‌شود که نقش مهمی در توسعه کشاورزی و اشتغال‌زایی خواهد داشت.

مراحل انجام پژوهش به شرح زیر است:

 • کشت ریزنمونه‌ها از سه رقم دافنیس، ساخیا و نیوتن
 • نوساقه‌زایی و تکثیر نوساقه‌ها
 • طویل‌سازی نوساقه‌ها
 • ریشه‌دارکردن نوساقه‌ها
 • سازگار کردن گیاهچه‌ها
 • انتقال گیاهچه‌ها به گلخانه و بررسی زنده‌مانی

مزایا

 • تولید محصولات دانش‌بنیان با استفاده از روش کشت بافت و توسعه کشاورزی در مناطق کمتر برخوردار
 • تأمین نشاءهای ارزان قیمت برای کشاورزان، از بهترین ارقام موجود در دنیا
 • گامی مؤثر در راستای خودکفایی کشور در صنعت بذر

کاربردها

 • نشاءهای تولید شده از طریق کشت بافت می‌توانند جایگزین بذرهای اصلاح شده وارداتی باشند.

خروجی‌های مورد انتظار تحقیق

 • دانش فنی تولید نشاء گوجه‌فرنگی درون شیشه‌ای
 • تولید 1،000 نشاء درون شیشه‌ای

هزینه و زمان اجرای طرح

 • هزینه اجرای طرح در بازه 300 تا 500 میلیون تومان برآورد می‌شود.
 • مدت‌زمان اجرای طرح بین 11 تا 13 ماه برآورد می‌شود.

تسهیم مالیک فکری

 • مالکیت معنوی: مشارکت‌کننده در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سـهیم خواهـد بـود و انتشـار مقالـه مشـترک توسـط مجری و مشارکت‌کننده در ژورنال‌های داخلـی و خارجـی، ارائه مقالـه در کنفرانس‌هـا و سـمینارها بـا موافقـت و اشـاره بـه نـام همـه دست‌اندرکاران مجـاز خواهـد بود.
 • مالکیـت منافـع مـادی: سهم مشارکت شرکت/شتاب‌دهنده متقاضی حداقل 10 و حداکثر 35 درصد خواهد بود (منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری بر اساس توافق طرفین و مشترک خواهد بود و با توجه به سهم آورده نقدی و غیرنقدی توسعه‌دهنده، سهم مالکیت قابل‌مذاکره و توافق است).

ارسال درخواست

 • درخواست‌های مشـارکت صرفاً بایـد در چارچوب موردنظر صنـدوق نوآوری و شـکوفایی، تدویـن و حداکثـر تـا تاریـخ 1401/08/30 در سـامانه غـزال صنـدوق نوآوری و شـکوفایی به نشـانی ghazal.inif.ir  ثبت شوند. درخواست‌هایی کـه در چارچوبـی غیرازآن، یـا بـه روش‌های دیگـر بـه دسـت صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی برسـند، وارد فراینـد ارزیابـی نخواهنـد شـد