نخستین رویداد گرنت تحقیق و توسعه

اشتراک گذاری با دوستان اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در twitter اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در whatsapp تاریخ: 1400/05/23 یکی از الزامات توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، انجام فعالیت‌های تحقیقاتی (موسوم به تحقیق و توسعه)

صنعت بیمه

۱۶ نیاز فناورانه صنعت بیمه کشور منتشر شد

اشتراک گذاری با دوستان اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در twitter اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در whatsapp تاریخ: 1400/05/14 به گزارش روابط عمومی بومرنگ، فراخوان 16 نیاز فناورانه صنعت بیمه کشور با هدف

نخستین فروشگاه عرضه محصولات نوآورانه

اشتراک گذاری با دوستان اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در twitter اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در whatsapp تاریخ: 1400/03/03 برای نخستین بار در کشور فروشگاه عرضه مستقیم محصولات نوآورانه و فناورانه همزمان با

ارائه 10 نیاز فناورانه در رویداد وارونه تجهیزات پزشکی

ارائه ۱۰ نیاز فناورانه در رویداد وارونه تجهیزات پزشکی

اشتراک گذاری با دوستان اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در twitter اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در whatsapp تاریخ: 1400/03/03 رویداد وارونه تجهیزات پزشکی با هدف معرفی نیازهای فناورانه شرکت‌های تولیدی و صنعتی حوزه