اشتراک گذاری با دوستان
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

وضعیت: بسته

  شماره سند:

  تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

  مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

  فرصت‌ها: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌ مذاکره خواهد بود.

 تماس : ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۶۳ – ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۴۳

  ارسال پروپوزال‌ها: https://ghazal.inif.ir/grant

ضرورت مسئله

در صنعت تایر، لاستیک‌های ورودی به کارخانه، تحت فرایندی به نام کامپاندینگ قرار می‌گیرند تا لاستیک آماده فرآیندپذیری و شکل‌گیری شود. در کامپاندینگ لاستیک، از مواد شیمیایی تحت عنوان کلی کمکفرآیندها استفاده می‌شود که نیاز به این کمکفرآیندها یا ترکیبی از آن‌ها به منظور بهبود فرآیندپذیری و تولید با حداقل اثرگذاری در ویژگیهای لاستیک است.

پیشرفت‌های موجود در افزودنیهای صنعت لاستیک به صورتی بوده است که یک ماده شیمیایی می تواند چندین کار را در کامپاندینگ لاستیک انجام دهد. این مواد، افزودنیهای چندعاملی کامپاندینگ لاستیک نام دارند و در کامپاندهای لاستیکی، به عنوان کمکفرآیندها به منظور کنترل یا تغییر در ویژگیهای فرآیندی مانند جریان اکستروژن، رها ساز قالب، کاهش یا افزایش همچسبی، توزیع پرکننده ها، کاهنده یا نگهدارنده ویسکوزیته اضافه میشوند.

در حال حاضر در کشور، با توجه به تولید 84 هزار تن لاستیک و تایر در چهار ماهه ابتدای سال 1399 و نیاز به سه گرم از هر افزودنی به ازای هر کیلو لاستیک  به طور متوسط (در صورت تعمیم آمار 4 ماهه به یکسال) در صنعت تایر کشور، حدود 7500 تن افزودنی در سال موردنیاز خواهد بود.

از جمله افزودنی‌های موردنیاز، روان‌سـاز است که به کنترل رفتار رئولوژیکی لاستیک، بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و دینامیکی لاستیک و کاهش هزینه تمام شده لاستیک کمک خواهد کرد.

مشروح مسئله تحقیقاتی

هدف از این پروژه تحقیقاتی، تولید روان‌سـاز به عنوان کمکفرآیند کامپاندینگ کامپاندینگ الاستومرهای با پایه  NR/SBR است که در صنایع لاستیک و تایر کشور مصرف میشود. این ماده دارای ساختار اسید چرب است و از جدیدترین نسل افزودنیهای لاستیک در دنیا محسوب می‌شود. این ماده جریان پذیری را بهتر کرده و فرآیند پذیری الاستومرهای با پایه  NR/SBR، را در طول اکسترودرینگ و کلندرینگ و قالب گیری بهبود می دهد. این افزودنی ویسکوزیته را کاهش داده و توزیع اجزاء مخلوط را بیشتر نموده و زمان مخلوط سازی را می کاهد و دما و انرژی مخلوط سازی را پایین می آورد و نهایتا سطح نهایی قطعه را بهبود می دهد. با توجه به اعلام نیاز شرکتهای لاستیک و تایر سازی مبنی بر تولید ماده مشابه Struktol A60 نیاز است نسبت به تولید بهینه این ماده اقدام شود. در نتیجه لازم است مجری تحقیق، در گام اول آزمایشات مقدماتی و روش سنتز را طراحی کند. سپس روش سنتز بهینه‌سازی شده و نمونه بهینه آنالیز گردد. در نهایت، کمکافزودنی روان‌سـاز سورفکتانتی به حالت پاستیلی طلایی رنگ با دراپپوینت حداکثر  95 درجه سانتیگراد  (ASTM D2265) و درصد خاکستر حداکثر 21.5% (ASTM D4574) تولید شود.

گام‌های تحقیق

 • طراحی آزمایشات مقدماتی و روش سنتز
 • بهینه‌سازی روش سنتز و آنالیز نمونه بهینه
 • تولید کمکافزودنی روان‌سـاز سورفکتانتی
 • تست عملیاتی کمک افزودنی در صنایع لاستیک

خروجی‌های مورد انتظار تحقیق

 • کمک‌افزودنی روان‌سـاز سورفکتانتی برای کامپاندینگ الاستومرهای با پایه NR/SBR

الزامات تحقیق

 • حالت پاستیلی طلایی رنگ
 • دراپ‌پوینت در بازه 78 تا 95 درجه سانتیگراد (ASTM D2265)
 • حصول درصد خاکستر 18 تا 21.5% (ASTM D4574)
 • وزن مخصوص gr/Cm3 170
 • وزن مخصوص توده ای (bulk) gr/Cm3  660
 • انجام و بررسی طیف NMR و FT-IR
 • عدد اسیدی زیر mg KOH/ gr 3
 • اندیس یُدی بین g I₂/100g 65 تا 105
 • درصد روی بین 8 تا 9 %
 • درصد منگنز حداکثر 10 %

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 • تحصیلات و سوابق تیم تحقیقاتی و تناسب آن با مسئله
 • رویکرد فنی تیم تحقیقاتی به مسئله
 • دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای تحقیق
 • زمان و هزینه اجرای تحقیق

تسهیم مالکیت فکری

 • مالکیت معنوی: مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک توسط مجری و متقاضی در ژورنال‌های داخلی و خارجی، ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و سمینارها با موافقت و اشاره به نام همه دست‌اندرکاران مجاز خواهد بود.
 • مالکیت منافع مادی: با توجه به مدل کسب‌وکار شرکت متقاضی، منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری تماماً متعلق به شرکت متقاضی بوده و مجری صرفاً حق‌الزحمه اجرای پروژه تحقیقاتی را دریافت خواهد کرد.

روش ارسال پیشنهاد

پروپوزال‌ها صرفاً باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ 25 مردادماه 1400 در سامانه غزال به آدرس https://ghazal.inif.ir/grant ارسال شوند. پروپوزال‌هایی که در چارچوبی غیرازآن، یا به روش‌های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.