تولـید درب کلاژوری پلاستیکی (قیف‌شـو)

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «تولـید درب کلاژوری پلاستیکی (قیف‌شـو)» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP389904138
 • تاریخ اعلام: 1399/04/18
 • تاریخ انقضا: 1399/06/01
 • بیشتر بخوانید

طراحی و ساخت روبات مونتاژکار

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی و ساخت روبات مونتاژکار» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP389903137
 • تاریخ اعلام: 1399/03/20
 • تاریخ انقضا: 1399/04/18
 • بیشتر بخوانید

ایجاد مقاومت سایشی در قالب کشش

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «ایجاد مقاومت سایشی در قالب کشش» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP329903136
 • تاریخ اعلام: 1399/03/19
 • تاریخ انقضا: 1399/04/31
 • بیشتر بخوانید

فیلم‌ آنتی فاگ (ضدبخار و رطوبت)

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «فیلم‌ آنتی فاگ (ضدبخار و رطوبت)» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP079901135
 • تاریخ اعلام: 1399/02/19
 • تاریخ انقضا: 1399/03/20
 • بیشتر بخوانید

بهبود فرایند رنگ‌پاشی شیرآلات بهداشتی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «بهبود فرایند رنگ‌پاشی شیرآلات بهداشتی» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP329901134
 • تاریخ اعلام: 1399/02/02
 • تاریخ انقضا: 1399/03/10
 • بیشتر بخوانید

ساخت ورق دیفیوزر برای چراغ پنلی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی مدارات محافظ ورودی-خروجی در بردهای آسانسور» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP379812132
 • تاریخ اعلام: 1399/01/17
 • تاریخ انقضا: 1399/02/15
 • بیشتر بخوانید

طراحی مدارات محافظ ورودی-خروجی در بردهای آسانسور

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی مدارات محافظ ورودی-خروجی در بردهای آسانسور» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP379812133
 • تاریخ اعلام: 1399/01/17
 • تاریخ انقضا: 1399/02/10
 • بیشتر بخوانید

ایجاد ویژگی رنگ ناپذیری برای آویز قطعات در کوره های رنگ

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «ایجاد ویژگی رنگ ناپذیری برای آویز قطعات در کوره های رنگ» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP169812131
 • تاریخ اعلام: 1398/12/19
 • تاریخ انقضا: 1399/02/05
 • بیشتر بخوانید

بهینه سازی سیستم اگزوز خودرو

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «بهینه سازی سیستم اگزوز خودرو» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP19812130
 • تاریخ اعلام: 1398/12/13
 • تاریخ انقضا: 1399/01/31
 • بیشتر بخوانید

طراحی و ساخت ابزار PBL-Sub حفاری

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی و ساخت ابزار PBL-Sub حفاری» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP4498071121
 • تاریخ اعلام: 1398/10/08
 • تاریخ انقضا: 1398/11/01
 • بیشتر بخوانید