تولید و ساخت دستگاه اتوماتیک کاشت نهال

/تولید و ساخت دستگاه اتوماتیک کاشت نهال
Project Details

پروژه 1

Client: شرکت ....

Date: 1397/02/23

Project Description

پس از مکانیزه شدن صنعت کشاورزی، روش­های ماشینی جایگزین روش­های دستی شدند. در روش های پیشین کاشت نهال، صرفا حفر چاله به صورت مکانیزه صورت می پذیرفت و نهال در چاله ثابت نگه داشته می شد، اما بقیه فرایند کاشت نهال به صورت دستی و با صرف هزینه زیاد نیروی انسانی و زمانی انجام می­ گرفت و همچنان مشکل حمل نهال و آسیب دیدن نهال حین حمل تا محل کاشت باقی می­ماند، لذا در راستای رفع مشکلات و نواقص حاصل از کاشت دستی و نیمه مکانیزه، نیاز به دستگاهی کاملا اتوماتیک در صنعت کشاورزی احساس گردید.

 

 

رویکرد بومرنگ:

بومرنگ در راستای حل این نیاز با استفاده از رویکرد نوآوری باز، پس از اطلاع رسانی توانست ۱۱ پروپوزال برای رفع نیاز فناورانه مربوطه دریافت کند. پس از داوری و بررسی پروپوزال های دریافتی و روش ارائه شده، ۳ تیم از جذابیت بیشتری برخوردار بودند که پس از برگزاری جلسات ارزیابی و داوری، یک تیم دانش بنیان ایرانی شرایط لازم برای اجرای پروژه را اخذ نموده و موفق به عقد قرارداد با صاحب مسئله شد.

 

ارزش افزوده ایجاد شده/ تاثیرات مثبت ایجاد شده:

پس از انعقاد قرارداد همکاری یک ساله بین شرکت متقاضی و تیم دانش بنیان ایرانی، نتایج زیر حاصل می گردد:

  • حذف نیروی انسانی مورد نیاز برای حمل آب، کود و نهال تا محل کاشت
  • کاهش هزینه های مالی، زمانی و نیروی انسانی (از ۳ نفر به ۱ نفر)
  • همزمان کردن کاشت نهال، آبیاری و کود دهی با کمترین اتلاف وقت
  • تنظیم مقدار دقیق آب و نوع کود و مقدار کود مورد نیاز هر نهال و جلوگیری از مصرف بی رویه
  • استاندارد شدن فاصله کاشت، عمق کاشت و مقدار کود و آب مصرفی برای هر نهال
  • بومی سازی و صنعتی سازی یکی از مهمترین الزامات کاشت نهال صنعتی
  • حذف واردات این دستگاه و توانمندسازی واحدهای داخلی
Share This