تصفیه پساب واحد تولید اتانول

/تصفیه پساب واحد تولید اتانول
Project Details

پروژه 1

Date: 1397/02/23

Project Description

در یک واحد تولیدی، ملاس چغندرقند که حاوی ۴۰ تا ۴۵ درصد ساکاروز می‌باشد به‌عنوان ماده اولیه تخمیر الکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند تولید در این واحد پسابی را که شامل ترکیبات معدنی و آلی بسیار و همچنین لاشه‌های مخمر می‌باشد از انتهای ستون تقطیر با دمای حدود ۹۰ درجه و لجن ته فرمانتورها جمعاً با حجم تقریبی ۱۲۰ تا ۱۳۰ مترمکعب پساب در روز با BOD و COD حدود ۳۵۰۰۰ و ۶۵۰۰۰، (PH  ۵/۳ تا ۵، توتال فنل ۸ تا ۱۰ هزار میلی‌گرم در لیتر) را به وجود می‌آورد که به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی امکان رهاسازی آن در طبیعت به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و لزوم یک فرآیند تصفیه و تبدیل این پساب به آب با آلودگی کم و قابل‌مصرف حداقل در بخش کشاورزی را طلب می نمود.

 

 

رویکرد بومرنگ:

در راستای حل این نیاز با استفاده از رویکرد نوآوری باز، پس از اطلاع‌رسانی در شبکه خدمات نوآوری بومرنگ، تعداد ۱۹ پروپوزال برای رفع نیاز فناورانه مربوطه دریافت شد. پس از داوری و بررسی پروپوزال‌های دریافتی از حیث کارآیی فنی و قابلیت کاربرد در این صنعت خاص، رویکردی با کارآیی بسیار  پس از انجام تست ها و آزمایشات لازم به منظور عقد قرارداد نهایی انتخاب گردید.

 

ارزش افزوده ایجاد شده/ تاثیرات مثبت ایجاد شده:

  • تصفیه کامل و قابل‌قبول
  • تصفیه پساب خروجی واحد تولید اتانول
  • حذف بو و گندزدایی از پساب
  • کاهش BOD و COD پساب در محدوده مجاز قابل‌استفاده در کشاورزی
  • کاهش مواد جامد و معلق پساب
این را به اشتراک بگذارید