فروشگاه بدون صف (بیشتر بخوانید)


شماره درخواست: RFP169709096
تاریخ اعلام: دی ماه 1397
تاریخ انقضا: 97/11/08

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا 8 بهمن ماه 97)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از 29 بهمن ماه 97)


تبدیل گیربکس دستی به اتوماتیک AMT


شماره درخواست: RFP۱۶۹۷۰۹۰۹۴

تاریخ اعلام: آذرماه ۱۳۹۷

تاریخ انقضا: ۹۷/۱۰/۱۵

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۹۷)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از ۲۲ دی ماه ۹۷)


فستیوال نوآوری از پساب تا آب


تاریخ ارسال طرح ها: تا 25 بهمن ماه ۱۳۹۷

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا 25 بهمن ماه ۹۷)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از اسفند ماه ۹۷)

تماس جهت اطلاعات بیشتر:
۰۲۱۸۸۳۹۸۵۶۳ – ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۴۳


ارتقاء موتورهای دیزلی با استاندارد EURO II به EURO V


شماره درخواست: RFP169709095

تاریخ اعلام: آذرماه 1397

تاریخ انقضا: 97/10/15

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا 15 دی ماه 97)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از 22 دی ماه 97)


Page 1 of 1
Share This