فروشگاه بدون صف (بیشتر بخوانید)


شماره درخواست: RFP169709096
تاریخ اعلام: دی ماه ۱۳۹۷
تاریخ انقضا: ۹۷/۱۱/۰۸

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا ۸ بهمن ماه ۹۷)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از ۲۹ بهمن ماه ۹۷)


تبدیل گیربکس دستی به اتوماتیک AMT


شماره درخواست: RFP۱۶۹۷۰۹۰۹۴

تاریخ اعلام: آذرماه ۱۳۹۷

تاریخ انقضا: ۹۷/۱۰/۱۵

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۹۷)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از ۲۲ دی ماه ۹۷)


فستیوال نوآوری از پساب تا آب


تاریخ ارسال طرح ها: تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا ۲۵ بهمن ماه ۹۷)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از اسفند ماه ۹۷)

تماس جهت اطلاعات بیشتر:
۰۲۱۸۸۳۹۸۵۶۳ – ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۴۳


ارتقاء موتورهای دیزلی با استاندارد EURO II به EURO V


شماره درخواست: RFP169709095

تاریخ اعلام: آذرماه ۱۳۹۷

تاریخ انقضا: ۹۷/۱۰/۱۵

فرصت ها:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود.

برنامه زمان بندی:
مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۹۷)
مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از ۲۲ دی ماه ۹۷)


Page 1 of 1
این را به اشتراک بگذارید