کنترل Helicoverpa (Heliothis) armigera با استفاده از روش نابارور سازی (SIT)


مزرعه‌ای صنعتی که در حوزه تولید پسته فعالیت گسترده‌ای دارد، با یک مشکل جدی مواجه می شود. کرم هلیوتیس در باغ پسته این شرکت گسترش‌یافته است. این کرم از پوست میوه تازه پسته تغذیه و با ایجاد سوراخ در مغز پسته، آسیبی جدی به محصول این شرکت وارد می‌کند.
این کرم دارای زادوولد گسترده و توانایی جابجایی بالاست و با شرایط آب و هوایی متفاوت سازگار می‌شود. مشکل بزرگ‌تر اینکه این کرم در برابر بسیاری از سموم متداول و مورد استفاده در باغ‌های پسته مقاوم شده است.
این شرکت در جستجوی بهترین راه‌حل برای حل این مشکل، با شبکه خدمات نوآوری بومرنگ ارتباط برقرار و طرح مسئله می کند. مدیران این شرکت از بومرنگ می‌خواهند تا راه‌حل مؤثر، کم‌هزینه و دارای کمترین خسارت‌های زیست‌محیطی را به آن‌ها معرفی نماید.


Page 2 of 2
این را به اشتراک بگذارید