معدن

اکتشاف معادن سنگ‌های تزئینی و طراحی سینه کار

فرآیند اکتشاف متعارف در کشور منحصر به تهیه چند نقشه، مقطع، پلاک، ترانشه و گمانه شده است که مسلماً کافی نیست و به علت عدم اطلاع صحیح فعالان در یک معدن از وضعیت دقیق هندسی (مکانی)، ذخیره دقیق، مقدار گستردگی ذخیره و احیاناً مقدار و جهت تغییر مکان فضایی لایه یا ذخیره، یافتن سینه کار و استخراج محصول مناسب با خلل روبرو شده است و این موضوع از عمر مفید معدن شدیداً می‌کاهد.با توجه به موارد و مشکلات موجود در

بهینه سازی تیوپ ریفورمر

فرآیند احیاء مستقیم در چند دهه اخیر به عنوان منبع مهمی برای تولید خوراک کورههای قوس الکتریکی در تولید فولاد به شمار میرود. تکنولوژی میدرکس نیز به عنوان مهمترین روش تولید آهن اسفنجی با درصد تولید حدود ۵۸درصد در جهان شناخته شده است. در این فرآیند طی یک سری واکنش گرماگیر در واحد ریفرمینگ از گاز طبیعی، دی اکسید کربن و آب برای تولید گاز سنتز، استفاده میشود. ریفرمر، از تعداد زیادی راکتور لوله های پر از کاتالیست، درون یک جعبه

تولید و نوسازی تیوب ریخته گری مداوم

ظرفیت تولید خطوط ریخته­ گری این شرکت حدود ۲/۱ میلیون تن در سال است. ریخت ه­گری موجود مشتمل بر ۶ خط بوده است و مقطع بیلت­ های تولیدی از  ۱۰۰ تا  ۲۰۰ میلی­متر خواهد بود. دمای ذوب از ۱۵۰۷ تا  ۱۵۲۰ درجه سانتی­گراد وابسته به نوع فولاد تولیدی، متفاوت خواهد بود. دمای انجماد نیز به تبع آن از ۱۴۹۳ تا  ۱۴۶۳ درجه سانتی­گراد متفاوت است. لذا دمای کاری تیوپ مسی بین این دو عدد متغیر می­باشد. تیوپ مربوطه از یک‌سو