محیط زیست و منابع طبیعی

//محیط زیست و منابع طبیعی

گندزدایی و ضدعفونی کردن آب

یک شرکت متقاضی و فعال در صنعت غذایی، به میزان ۵۰ مترمکعب در ساعت مصرف آب دارد. این آب پس از خروج از چاه وارد استخر ذخیره با حجم ۶۰۰ مترمکعب می‌شود و پس از کلرزنی وارد مراحل بعدی تصفیه شامل فرایند اسمز معکوس RO، لاشه گیر، لامپ UV می‌شود و جهت تولید محصولات مختلف آشامیدنی شامل انواع نوشابه‌های گازدار، آب آشامیدنی و… بین خطوط تقسیم می‌گردد.

کنترل و کاهش اثرات بیماری آتشک

بیماری آتشک نوعی بیماری باکتریایی است که بر گونه‌های مشخصی از گیاهان خانواده رزاسه اثر می‌گذارد. این بیماری باعث تخریب زیادی در درختان میوه‌های بِه، سیب و گلابی می‌شود و علاوه بر میوه‌های ذکر شده در برخی گونه‌های زالزالک، تمشک و غیره نیز رخ می‌دهد. وقوع و شدت بیماری از سالی به سال دیگر متفاوت است و شدت بیماری به عواملی همچون حساسیت واریته، سن درخت، آبداری بافت‌های گیاهی و شرایط آب و هوایی مرتبط است. هرگاه دمای هوای بهار

کنترل سرمازدگی دیررس بهاره

سرمازدگی گل‌های درختانِ “به”، در اثر ایجاد دماهای زیر صفر در اوایل فصل رشد (اوایل بهار) اتفاق می‌افتد. ازآنجاکه این سرمازدگی‌ها در اثر وارونگی دما می‌باشد، مبارزه و کنترل آن بسیار دشوار است. مسئله اصلی که باغ کشاورزی با آن روبه‌رو بود، سرمازدگی دیررس بهاره در باغاتِ “به” است که در اثر ایجاد شرایط وارونگی دما در اوایل بهار ایجاد می‌شود. سرما موجب از بین رفتن مادگی گل‌ها می‌شد و خسارات بسیار سنگینی گاهاً تا ۱۰۰% در عملکرد محصول ایجاد

تصفیه پساب واحد تولید اتانول

در یک واحد تولیدی، ملاس چغندرقند که حاوی ۴۰ تا ۴۵ درصد ساکاروز می‌باشد به‌عنوان ماده اولیه تخمیر الکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند تولید در این واحد پسابی را که شامل ترکیبات معدنی و آلی بسیار و همچنین لاشه‌های مخمر می‌باشد از انتهای ستون تقطیر با دمای حدود ۹۰ درجه و لجن ته فرمانتورها جمعاً با حجم تقریبی ۱۲۰ تا ۱۳۰ مترمکعب پساب در روز با BOD و COD حدود ۳۵۰۰۰ و ۶۵۰۰۰، (PH  ۵/۳ تا ۵، توتال فنل

کاهش غبار خروجی از دودکش‌های کارخانجات سیمان

یکی از نگرانی‌هایی که در مورد پیشرفت روزافزون صنایع و کارخانه‌های سیمان مطرح است، بحث آلودگی‌های زیست‌محیطی است. طبق آمارهای به‌دست‌آمده، در کشور ما اثرات زیست‌محیطی ناشی از کارخانه‌های سیمان، به موضوعی بحث‌برانگیز و جدی تبدیل شده است. در صنعت سیمان، الکتروفیلترها یکی از ابزارهای پاک سازی ذرات گردوغبار موجود در گاز خروجی از دودکش کوره ها می‌باشد. الکتروفیلترها عمدتاً از چهار بخش صفحات توزیع گاز، الکترودهای تخلیه، صفحات جمع کننده ذرات و تکاننده (rapper) ساخته شده‌اند. روش کار آن

رفع مشکل فاضلاب (پساب) تولیدی

دامداری های صنعتی یکی از صنایع با آلایندگی بسیار بالا به حساب می آیند. میزان شاخص آلایندگی CODدر پساب خروجی آنها بیش ۰۰۳۳۳ ppmمی باشد درحالی که مقدار این پارامتر در استاندارد محیط زیست ۰۳۳ ppm می باشد. همچنین در شاخص BOD مقدار ذرات معلق تا ۰۳۳۳۳ ppmمی رسد، درحالی که عدد استاندارد ۰۳۳ ppmمی باشد. لذا این صنعت به شدت نیاز به احداث واحدهای تصفیه خانه پساب دارد. در حال حاضر روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب، روش بیولوژیکی هوازی، بی

کنترل Helicoverpa (Heliothis) armigera با استفاده از روش نابارور سازی (SIT)

مزرعه‌ای صنعتی که در حوزه تولید پسته فعالیت گسترده‌ای دارد، با یک مشکل جدی مواجه می شود. کرم هلیوتیس در باغ پسته این شرکت گسترش‌یافته است. این کرم از پوست میوه تازه پسته تغذیه و با ایجاد سوراخ در مغز پسته، آسیبی جدی به محصول این شرکت وارد می‌کند. این کرم دارای زادوولد گسترده و توانایی جابجایی بالاست و با شرایط آب و هوایی متفاوت سازگار می‌شود. مشکل بزرگ‌تر اینکه این کرم در برابر بسیاری از سموم متداول و مورد استفاده