سیمان

شناسایی و تعیین درصد وزنی عناصر معدنی

در روش NAA از نوترون به‌عنوان پرتابه استفاده می‎شود. وقتی یک نوترون با هسته هدف برخورد کند، به دلیل درگیر نشدن در سد کولمبی می‌تواند به‌راحتی تا حد برد نیروهای هسته‌ای به هدف نزدیک شود. درنتیجه، انرژی جنبشی نوترون به‌شدت کاهش می‌یابد و ممکن است توسط هسته جذب شود. این فرآیند گیراندازی نوترون (Neutron Capture) می‌باشد و نتیجه این واکنش یک هسته برانگیخته است. هسته برانگیخته به روش‎های مختلفی واکنش می‏دهد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: ۱) پراکندگی کشسان،