برقی و نیروگاهی

//برقی و نیروگاهی

استحصال آب از بخارهای خروجی برج های خنک کن در واحد بخار نیروگاه برق

اساس کار تمام برج خنک کن‌ها بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین جریان آب گرم و هوای محیط و درنتیجه تبادل حرارتی بین این دو می‌باشد. عموماً در برج خنک‌کن‌ها، آب گرم توسط لوله‌هایی به بالای برج منتقل شده و در آنجا به‌صورت طبیعی یا توسط آبفشان هایی به سمت پایین برج به جریان می‌افتد که در طول این مسیر با توجه به نوع برج به شیوه‌های مختلف با جریان هوا برخورد می‌کند