وبلاگ

/وبلاگ

تست پروژه ها

شماره درخواست: RFP449701072 تاریخ اعلام:۹۷/۰۲/۰۱ تاریخ انقضا: ۹۷/۰۲/۲۸ فرصت ها: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود. میزان سرمایه گذاری: براساس پیشنهاد‌ها قابل‌مذاکره خواهد بود. برنامه زمان بندی: مرحله اول – دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا ۲۲ تیرماه ۹۷) مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از ۱۳ مردادماه ۹۷) تماس جهت اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۶۳ – ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۴۳  پست الکترونیک: proposal@boomerangtt.com