نوآوری باز

/نوآوری باز

نوآوری باز در شرکت شل (Shell)

شرکت شل در برنامه‌ای تحت عنوان GameChanger از کسب‌وکارها و شرکت‌های نوپایی حمایت می کند که ایده‌هایی با ظرفیت تأثیرگذاری بر آینده صنعت انرژی دارند. GameChanger به طور پیوسته ایده‌های تحول‌آفرین و فناوری‌های غیرمعمول را مورد دیده‌بانی قرار می‌دهد. این برنامه تاکنون با بیش از ۵۰۰۰ نوآوری در سرتاسر دنیا سروکار داشته و به واقعیت پیوستن بیش از ۱۵۰ ایده کمک کرده است. یکی از ایده‌هایی که از طریق این برنامه به رشد چشمگیری رسیده است، ایده Kite power است.