نمایشگاه

/نمایشگاه

نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)

چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت از روز ۳ تا ۶ دیماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. تستا عنوان نمایشگاهی است که شرکت های بزرگ،متوسط و کوچک صنعتی نیازهای فناورانه خود را در آن اعلام می کنند و به دنبال راهکار برای حل مسائل خود هستند. بومرنگ در این نمایشگاه به عنوان کارگزار و تسهیل گر امور سرمایه گذاری حضور خواهد داشت. با توجه به ضرورت رفع نیازهای شرکت‌های تولید صنعتی و معدنی و شرکت‌های تجاری و خدماتی