Monthly Archives: آبان ۱۳۹۷

//نوامبر

تولید مواد هوشمند در مدیریت و ذخیره‌سازی انرژی

شرح RFP ۱٫ عنوان مسئله/نیاز فناورانه مطالعه¬ی عددی و توسعه¬ی نرم¬افزار شبیه¬سازی رفتار مذاب در قالب¬های بطر و جار ۲٫ نوع درخواست یک شرکت تولید بطری و جار شیشه¬ای در نظر دارد به‌منظور بررسی رفتار مذاب در قالب Blank و پیش¬بینی شرایط بهینه تولید و قالب¬گیری، با فناوران در زمینه توسعه¬ی نرم¬افزار شبیه¬سازی تعامل و همکاری نماید. ۳٫ پیشینه موضوع تا نیمه دوم قرن ۱۹، بطری شیشه توسط حرکات دست، دمیدن و نهایتاً شکل دادن دهانه تولید می¬شد. بعد از سال ۱۸۵۰، یک فرآیند تولید نیمه اتوماتیک به وجود