Monthly Archives: مهر ۱۳۹۵

//اکتبر

تولید و ساخت دستگاه اتوماتیک کاشت نهال و درخت

پس از مکانیزه شدن صنعت کشاورزی، روش­های ماشینی جایگزین روش­های دستی شدند. در روش های پیشین کاشت نهال، صرفا حفر چاله به صورت مکانیزه صورت می پذیرفت و نهال در چاله ثابت نگه داشته می شد، اما بقیه فرایند کاشت نهال به صورت دستی و با صرف هزینه زیاد نیروی انسانی و زمانی انجام می­ گرفت و همچنان مشکل حمل نهال و آسیب دیدن نهال حین حمل تا محل کاشت باقی می­ماند، لذا در راستای رفع مشکلات و نواقص حاصل

کنترل Helicoverpa (Heliothis) armigera با استفاده از روش نابارور سازی (SIT)

مزرعه‌ای صنعتی که در حوزه تولید پسته فعالیت گسترده‌ای دارد، با یک مشکل جدی مواجه می شود. کرم هلیوتیس در باغ پسته این شرکت گسترش‌یافته است. این کرم از پوست میوه تازه پسته تغذیه و با ایجاد سوراخ در مغز پسته، آسیبی جدی به محصول این شرکت وارد می‌کند. این کرم دارای زادوولد گسترده و توانایی جابجایی بالاست و با شرایط آب و هوایی متفاوت سازگار می‌شود. مشکل بزرگ‌تر اینکه این کرم در برابر بسیاری از سموم متداول و مورد استفاده

مطالعه‌ی عددی و توسعه‌ی نرم‌افزار شبیه‌سازی رفتار مذاب در قالب‌های بطر و جار

یک شرکت تولید بطری و جار شیشه‌ای در نظر دارد به‌منظور بررسی رفتار مذاب در قالب Blank و پیش‌بینی شرایط بهینه تولید و قالب‌گیری، با فناوران در زمینه توسعه‌ی نرم‌افزار شبیه‌سازی تعامل و همکاری نماید.

ارزیابی ژنومیک دام های ماده گله های تحت پوشش و ایجاد جمعیت مرجع

امروزه استفاده گسترده از اسپرم های خانواده های محدود گاو هلشتاین در سراسر دنیا که باعث افزایش تعداد دختران حاصل از پدران انتخابی و افزایش همخونی در جامعه گاوهای هلشتاین و بروز مشکلات ناشی از آن شده است، همچنین این مسئله موجب گسترش برخی از نواقص و بیماری های ژنتیکی نهفته در جمعیت گاوهای شیری دنیا شده است. و از سوی دیگر، باعث برطرف شدن محدودیت های روش سنتی اصلاح دام می باشد که شامل موارد ذیل است: هزینه های ارزیابی