مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی لرزه‌ای سازه‌های ساخته‌شده

///مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی لرزه‌ای سازه‌های ساخته‌شده
111

یکی از موضوعات مهم و اساسی در راهبری کاهش خطرپذیری در برابر زلزله، مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود با هزینه کم و سرعت بالا و به‌صورت ساده است تا دست‌کم جان شهروندان در زلزله‌ای متوسط به بالا حفظ شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمان‌ها ارتقا یابد.
اساس روش طراحی سیستم‌های مقاوم در برابر زلزله، بر مقاومت در برابـر بارهـای جـانبی اسـتوار می‌باشد، بدین‌صورت که در زمین‌لرزه‌های کوچـک و متوسـط بـا تـأمین سـختی و مقاومـت لازم در سـازه، باعـث کنتـرل تغییـر مکـان جـانبی و جلوگیری از تخریب اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای شود و در زمین‌لرزه‌های شدید با ایجاد شکل‌پذیری و جـذب انـرژی مناسـب توسط اعضای سازه‌ای، مانع از فروریختن سازه گردد.
با توجه به خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشور و همچنین به دلیل فقدان سختی، مقاومت، شکل‌پذیری و ماندگاری سازه‌های قدیمی و اجرای ساختمان‌های جدید بدون در نظر گرفتن اصول و مقررات فنی و آیین‌نامه‌ای، مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی لرزه‌ای سازه‌های جدید و قدیمی در برابر زلزله و سایر بارهای جانبی امری انکارناپذیر است؛ بنابراین این شرکت بزرگ عمرانی تمایل دارد در این زمینه با دارندگان این فناوری تعامل و همکاری نماید.

به سبب اینکه کشور ما در منطقه‌ای زلزله‌خیز واقع شده است و به‌طور میانگین هرچند روز یک‌بار زلزله‌ای با شدت تقریبی ۴ ریشتر به وقوع می‌پیوندد، خطری دائمی از بعد تلفات انسانی و مالی کشور را تهدید می‌کند. همچنین با توجه به اینکه بیش از نیمی از ساختمان‌های کشور به‌صورت سنتی ساخته شده است و تعداد قابل‌توجهی از سازه‌ها در داخل کشور قبل از سال ۱۳۷۲ ساخته شده‌اند و آیین‌نامه ۲۸۰۰ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص مقاوم‌سازی در برابر زلزله در آن‌ها رعایت نشده است، توجه به امر مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تأسیسات مهم بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از طریق مقاوم‌سازی ساختمان‌ها ضمن حفظ جان انسان‌ها به افزایش پایداری سازه‌های مهم در برابر زلزله، حفظ سرمایه‌های ملی و ارتقای توان کشور برای مدیریت مطلوب بحران ناشی از زلزله کمک کرد. بسته به نوع و شرایط مختلف سازه، شمار زیادی از راهکارها برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای وجود دارد. بنابراین انتخاب نوع مقاوم‌سازی روند پیچیده‌ای دارد و تحت تأثیر توان فناوری، شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. انواع مختلف سیستم‌های متداول مقاوم در برابر زلزله عبارت‌اند از: سیستم مهاربنـدی جـانبی، سیـستم دیوار برشی، سیـستم قـاب مقاوم خمشی و سیستم دوگانه. جهت طراحی سیستم‌های جدید، برای یک طرح مقاوم لرزه‌ای مناسب ابتدا باید سعی در حـداقل نمودن مقدار انرژی هیستریک تلف‌شده در اعضای اصلی سازه نمود. دو دیدگاه مهم جهت رسیدن به این هدف وجود دارد. اولین دیدگاه شامل طرح‌هایی است که در آن سـعی در کـاهش انـرژی ورودی به سازه داریم که به‌عنوان‌مثال سیستم‌های جداسازی پایه از آن جمله‌اند. دومـین دیـدگاه بـر روی مکانیسم‌های اتـلاف انرژی در خود سازه متمرکز است. برای این منظور از تجهیزاتی استفاده می‌شود که این تجهیزات به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند تا بخشی از انرژی ورودی به سازه را تلف می‌نمایند و درنتیجه خسارت وارده به سازه اصلی کاهش می‌یابد.

یکی از موضوعات مهم و اساسی در راهبری کاهش خطرپذیری در برابر زلزله، مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود با هزینه کم و سرعت بالا و به‌صورت ساده است تا دست‌کم جان شهروندان در زلزله‌ای متوسط به بالا حفظ شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمان‌ها ارتقا یابد.
اساس روش طراحی سیستم‌های مقاوم در برابر زلزله، بر مقاومت در برابـر بارهـای جـانبی اسـتوار می‌باشد، بدین‌صورت که در زمین‌لرزه‌های کوچـک و متوسـط بـا تـأمین سـختی و مقاومـت لازم در سـازه، باعـث کنتـرل تغییـر مکـان جـانبی و جلوگیری از تخریب اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای شود و در زمین‌لرزه‌های شدید با ایجاد شکل‌پذیری و جـذب انـرژی مناسـب توسط اعضای سازه‌ای، مانع از فروریختن سازه گردد.
با توجه به خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشور و همچنین به دلیل فقدان سختی، مقاومت، شکل‌پذیری و ماندگاری سازه‌های قدیمی و اجرای ساختمان‌های جدید بدون در نظر گرفتن اصول و مقررات فنی و آیین‌نامه‌ای، مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی لرزه‌ای سازه‌های جدید و قدیمی در برابر زلزله و سایر بارهای جانبی امری انکارناپذیر است؛ بنابراین این شرکت بزرگ عمرانی تمایل دارد در این زمینه با دارندگان این فناوری تعامل و همکاری نماید.

 • مقاوم کردن دیوارهای موجود در ساختمان با استفاده از پوشش مقاوم‌ساز در برابر زلزله
 • حفظ پیوستگی سازه و عدم ایجاد آوار در حین زلزله
 • عدم تخریب و به‌تبع آن حفظ زیبایی معماری و بافت تاریخی سازه
 • مقاومت در برابر شرایط مختلف آب و هوایی با توجه به دما و رطوبت هر منطقه
 • عدم تغییر شکل و رنگ پوشش و حفظ خاصیت با گذشت زمان
 • سازگاری با محیط‌زیست
 • امکان انجام عملیات نازک‌کاری بر روی سطح پوشش داده‌ شده
 • سهولت در اجرا و بدون نیاز به تخلیه و خارج کردن از سرویس سازه
 • ایجاد چسبندگی لازم میان پوشش اجراشده و بافت سازه
 • مورد تائید مرکز تحقیقات راه، مسکن و نوسازی و مراجع ذی‌صلاح
 • مقاوم‌سازی لرزه‌ای با رعایت الزامات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل بهینه‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود در دو زمینه ساختمان‌های قدیمی و بافت فرسوده و ساختمان‌های نوساز غیر مخرب
 • مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان با استفاده از فیلم‌ها و یا پوشش­های پلیمری به همراه الیاف با ضخامت­های کم
 • احتیاج به عملیات تخریبی سازه جهت اجرای سیستم مقاوم‌سازی
 • بالا بودن هزینه­های کارگری و مواد مورد استفاده نسبت به سایر روش­های مقاوم‌سازی
 • از بین بردن زیبایی معماری و بافت تاریخی سازه

کلیه موارد زیر در طرح ارائه‌شده باید مشخص شوند:

 • معرفی طرح
 • وضعیت مالکیت فکری طرح
 • سطح بلوغ طرح (مفهوم، پروتوتایپ، آماده تجاری‌سازی، تجاری شده)
 • هرگونه شواهدی در رابطه با عملیات
 • پیش‌زمینه‌ها، تجارب و تخصص‌های مرتبط با مسئله موردنظر
 • نوع همکاری مورد تمایل با شرکت متقاضی
 • توصیف تیم/ سازمان (رزومه علمی و اجرایی تیم یا فرد)

نوع همکاری مطلوب :

بر اساس پیشنهادها قابل مذاکره می‌­باشد.

فراخوان

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۶۳ – ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۴۳ تماس حاصل فرمائید.

هیچ دیدگاهی موجود نیست.

نظر خود را بگذارید

Your email address will not be published.

این را به اشتراک بگذارید