مشاوره و آموزش

بومرنگ به شما این امکان را می دهد که از طریق مشاوره و آموزش در زمینه های مختلف، فرصت های رشد و کسب مزیت از طریق نوآوری را شناخته و با پیاده سازی آن ها توان رقابت پذیری و سود آوری خود را افزایش دهید.

مذاکرات و قراردادهای تبادل فناوری

[info_list position=”right” font_size_icon=”24″ eg_br_width=”1″][info_list_item list_title=”نوآوری باز” list_icon=”Defaults-tags” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%23%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2|||”][/info_list_item][info_list_item list_title=”شناسایی مساله و نیاز فناورانه” list_icon=”Defaults-tags” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%23|||”]
[/info_list_item][info_list_item list_title=”طراحی یا باز طراحی مدل کسب و کار” list_icon=”Defaults-tags” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%23|||”][/info_list_item][info_list_item list_title=”ارزشیابی طرح ها و کسب و کارها” list_icon=”Defaults-tags” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%23|||”]
[/info_list_item][info_list_item list_title=”مالکیت فکری” list_icon=”Defaults-tags” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%23|||”]
[/info_list_item][info_list_item list_title=”مذاکرات و قراردادهای تبادل فناوری” list_icon=”Defaults-tags” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%23|||”][/info_list_item][/info_list]


نوآوری باز

عصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش است و سازمان ها به منظور بقا، بایـد پیوسـته بـرای جمع آوری داده های مناسب از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آنها به دانش اقدام کنند. در چنین وضعیتی، دانش که دارایی و منبع ارزشمند استراتژیکی به شمار می رود، جایگزین سرمایه و انرژی و نیز به موقعیتی استوار برای ادامه حیات در سازمان های پویا و نوآور تبـدیل شـده اسـت و رمـزموفقیت سازمان ها در عرصه رقابت جهانی محسوب میشود. در این میان، شرکت ها به منظور انعطاف پذیری و بهره گیری از دانش فنی خـارجی، بـه طـور فزاینده ای مدیریت نوآوری های خود به سمت شبکه های نوآوری و ایجاد ارزش باز هدایت کرده و گسترش داده اند. هدف از نوآوری باز، گشودن مرزهای مستحکم شرکت، به منظور به جریان انداختن دانش از خـارج شـرکت، در جهـت ایجـاد فرصت برای همکاری با شرکا، مشتریان و تولیدکنندگان در راسـتای فراینـدهای نـوآوری اسـت.

در این دوره به شما آموزش داده می شود که چگونه به سمت نوآوری حرکت کنید و مسیر خود را در این دنیای بی کران بیابید.

شناسایی مساله و نیاز فناورانه

ردیابی و شناسایی مساله در سازمان‌ها کار ساده ای نیست. گاهی به جای ریشه یابی اصل مساله، به حل کردن معضلات ناشی از آن اکتفا می کنیم و این موضوع گاها منجر به انباشته شدن مشکل و تبدیل آن به معضل می‌شوند. گاهی نیز راه حل هایی بسیار ساده تر از آن چه تصور می شود برای مشکلات ما وجود دارد. به قول دانشمند بزرگ آلبرت انیشتین “درک صورت‌مسئله از حل آن مهم‌تر است، چون تشریح دقیق صورت‌مسئله، خودبه‌خود راه‌حل آن را نشان می‌دهد.”

در دوره های آموزشی و یا مشاوره بومرنگ چگونگی درک صورت مسائل سازمانی مورد بحث قرار می گیرد.طراحی یا باز طراحی مدل کسب و کار

بومرنگ با می تواند با ارائه مشاوره شما را در طراحی و یا بازطراحی مدل کسب وکار یاری دهد. مدل کسب و کار با ایجاد درک مشترک ازمنطق کسب وکار، امکان تجزیه و تحلیل منطق کسب و کار، بهبود مدیریت کسب و کار، ایجاد چشم انداز روشن و ایجاد حق امتیاز انحصاری نشان دهنده اهمیت مدل کسب و کار موجب می شوند که شرکت ها با طرح ها و ایده های جدید خود، زمینه ورود به بازار کسب و کار جدید و در نتیجه امکان حفظ و ارتقاء موقعیت شرکتشان در بازارهای داخلی وجهانی را فراهم نمایند.

متن

ارزشیابی طرح ها و کسب و کارها

در انجام تبادل فناوری، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مسائل تعیین ارزش واقعی فناوری است. برای انجام این کار می بایست از راهکارها و مشاوره های تخصصی مربوط به حوزه صورت پذیرد. بومرنگ با اجرای پروژه های متعدد در حوزه ارزش‌گذاری در این امر همراه شماست.

متنمالکیت فکری

از منظر تاریخی، می‌توان گفت که حقوق مالکیت فکری از طریق دو مسیر نسبتاً متمایز توسعه‌یافته است: «اسرار تجاری» و «سیستم پتنت». پتنت، راهی برای ممانعت مخترع یا صاحب‌امتیاز آن از بهره‌برداری‌های دیگران از دارایی فکری است، به نحوی که در یک بازه زمانی مشخص، تمامی عواید و منافع حاصل از اختراع، منحصراً در اختیار صاحب‌امتیاز آن قرار می‌گیرد. بومرنگ در تمامی مراحل ثبت و بهره برداری از دانش فنی با ارائه مشاوره در کنار شماست.

متن

مذاکرات و قراردادهای تبادل فناوری

به منظور عقد قرارداد و اجرای بدون نقص فرآیند تبادل فناوری، دریافت مشاوره به منظور پیش بینی و منظور مفاد صحیح و قابل اتکا بسیار ضروری می باشد. بومرنگ از طریق شناخت زبان تجاری صنایع و زبان دانشی فناوران این قابلیت را داراست که بتواند در عقد و اجرای قراردادها در کنار سازمان ها قرار گیرد.

متن


[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”1″ border_color=”#dddddd” icon_type=”custom” icon_img=”id^8143|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/12/شما.png|caption^null|alt^null|title^شما|description^null” img_width=”150″ text_color=”#000000″ bg_color=”#ffffff” block_title_front=”

شما

” block_title_back=”

” block_desc_back=”در کمترین زمان و با کمترین هزینه سرمایه گذار و یا خریدار نوآوری خود را بیابید.” cont_align=”on” el_class=”flip-pad-tb-30″]

[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”1″ border_color=”#dddddd” icon_type=”custom” icon_img=”id^8142|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/12/کسب-و-کار.png|caption^null|alt^null|title^کسب و کار|description^null” img_width=”150″ text_color=”#000000″ bg_color=”#ffffff” block_title_front=”

کسب و کار

” block_title_back=”

” block_desc_back=”راهکارها از شهرها و کشورهای دور و غیر قابل پیش‌بینی می آیند.” cont_align=”on” el_class=”flip-pad-tb-30″]

[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”1″ border_color=”#dddddd” icon_type=”custom” icon_img=”id^8141|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/12/چشم-سوم.png|caption^null|alt^null|title^چشم سوم|description^null” img_width=”150″ text_color=”#000000″ bg_color=”#ffffff” block_title_front=”

چشم سوم

” block_title_back=”

” block_desc_back=”راهکارها از حوزه های دانشی و کاری متنوع می آیند.” cont_align=”on” el_class=”flip-pad-tb-30″]

[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”1″ border_color=”#dddddd” icon_type=”custom” icon_img=”id^8145|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/12/بومرنگ-آیکن-2.png|caption^null|alt^null|title^بومرنگ آیکن 2|description^null” img_width=”150″ text_color=”#000000″ bg_color=”#ffffff” block_title_front=”

بومرنگ

” block_title_back=”

” block_desc_back=”ما راهکارهایی را پیدا می کنیم که دیگران نمی‌توانند” cont_align=”on” el_class=”flip-pad-tb-30″]

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی با تماس بگیرید

متخصصان ما از ساعت ۸ تا ۵ بعد از ظهر پاسخگوی شما هستند

Share This