رویداد خوردگی

//رویداد خوردگی
    • با توجه به نیاز مبرم حوزه صنعتی کشور مبنی بر ایجاد یک مدل بومی اکتساب فناوری و بهره برداری از ظرفیت علمی و فناوری کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های فناوارنه بخش صنعت کشور و به جهت ایجاد یک الگوی بومی به منظور اکتساب فناوری در صنعت و ایجاد چرخه نوآوری با استفاده از الگوی نوآوری باز و همچنین برقراری ارتباط بین نخبگان و نوآوران و شرکت ها و سازمان های صنعتی که دارای صورت مسئله در حوزه های مختلف می باشند و افرادی که توانایی حل آن مسئله را دارند می توان با برگزاری رویداد فناوارنه با موضوع خوردگی با رویکرد حل مسئله ، گامی بلند در جهت مطرح شدن مسائل مختلف این حوزه و نیز رفع آنها در سطح ملی پرداخت.

محورهای همایش:

  • حفاظت کاتدی
  • بازدارنده های خوردگی
  • انتخاب مواد
  • پوشش و رنگ
  • خوردگی دمای بالا و اکسیداسیون
  • هوشمندسازی سیستم های کنترل خوردگی

چالش های مطرح شده و فرم ارائه مسئله  :

فراخوان

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال طرح خود به وبسایت www.minon.ir مراجعه و یا با شماره تماس ۰۵۱۳۸۹۴۴۷۷۴۰ تماس حاصل نمایید.

زمان و مکان برگزاری:

مشهد میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

زمان : ۶ اسفند ماه، ساعت ۸ صبح

هیچ دیدگاهی موجود نیست.

نظر خود را بگذارید

Your email address will not be published.

این را به اشتراک بگذارید