رفع مشکل فاضلاب (پساب) تولیدی

/, محیط زیست و منابع طبیعی/رفع مشکل فاضلاب (پساب) تولیدی

دامداری های صنعتی یکی از صنایع با آلایندگی بسیار بالا به حساب می آیند. میزان شاخص آلایندگی CODدر پساب خروجی آنها بیش ۰۰۳۳۳ ppmمی باشد درحالی که مقدار این پارامتر در استاندارد محیط زیست ۰۳۳ ppm می باشد. همچنین در شاخص BOD مقدار ذرات معلق تا ۰۳۳۳۳ ppmمی رسد، درحالی که عدد استاندارد ۰۳۳ ppmمی باشد. لذا این صنعت به شدت نیاز به احداث واحدهای تصفیه خانه پساب دارد. در حال حاضر روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب، روش بیولوژیکی هوازی، بی هوازی، روش شیمیایی شناورسازی، فیلتراسیون، جداسازی فیزیکی، لاگونها، بسترهای جذبی یا ترکیب این روشها می باشد. به ندرت اتفاق می افتد که تنها یکی از روشهای ذکرشده قادر به حل همه مشکلات مربوط به فاضلاب باشد و در اکثر موارد نیاز به بهره گیری از روشهای تلفیقی می باشد. مشکل اصلی پساب دامداری، وجود ذرات معلق بسیار زیاد در آن است که در اثر فشار بالای سپراتور به حالت کاملاً پایدار تبدیل می شود و همین ذرات یکی از عوامل اصلی آلایندگی این پساب می باشند؛ بنابراین مشکل اصلی این نوع پساب این است که با هیچ یک از روش های مرسوم و شناخته شده مانند تصفیه بیولوژیکی، سیستمهای شناورسازی، لاگونها، بسترهای جذبی و غیره قابل جداسازی نیستند.

در دهه گذشته، فاضلابهای صنعتی به دلایل متعددی مورد توجه جدی قرار گرفته اند. ازجمله این دلایل می توان به وجود مواد و ترکیبات شیمیایی و سمی، خاصیت خورندگی بالا، خاصیت اسیدی و قلیایی زیاد و همچنین کاهش قابل توجه تعداد ارگانیسم های زنده در آنها اشاره کرد. آلاینده های موجود در پساب واحدهای صنعتی ازجمله دامداریها ویژگیهایی دارند که تصفیه آنها بیش از فاضلابهای انسانی بر سلامت انسانها و محیطزیست و همچنین چرخه اقتصادی کشور مؤثر است. ترکیبات آلی طبیعی و مصنوعی، نمکها، ترکیبات اسیدی و قلیایی و همچنین مواد معلق و کلوئیدی که در فاضلابهای صنعتی ازجمله دامداریها یافت می شوند، سبب اختلال در سیستم تصفیه بیولوژیک می شوند. همچنین مواد شناور موجود در این پسابها از نفوذ نور و اکسیژن به داخل آب ممانعت می کند و فعالیت فتوسنتز نیز دچار اختلال می شود. ترکیبات شیمیایی سمی مثل آفت کشها و علف کش ها همراه با فرآیند شست و شوی واحدها به فاضلاب وارد می شوند و از سوی دیگر ترکیبات مغذی موجود در پساب دامداریها ازجمله ازت و فسفر در ایجاد اوتریفیکاسیون مؤثر هستند. مجموعه این عوامل سبب شده است تا بحث تصفیه پساب واحدهای تولیدی صنعتی که دامداریهای بزرگ صنعتی نیز ازجمله آن می باشند و ازنظر تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم به ویژه شهرکهای مسکونی اطراف دامداریها، حفظ شرایط سالم محیطزیست و بازیابی حجم عمده آب موجود در این پسابها اهمیت روزافزونی پیدا می کندلذا فاضلابها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و باید آنها را پالایش و تصفیه نمود. علاوه بر این موضوع کاربرد دوباره فاضلابها به علت نیاز روزافزون به آب، روز به روز بیشتر موردتوجه قرار می گیرد. به دلیل کم بودن و گرانی آب آشامیدنی، استفاده از فاضلابهای پالایش شده برای مصارف غیر خانگی مانند شستشو و آبیاری در بخش دامداری اهمیت ویژه ای پیدا می کند. البته باید یادآور شد که کاربرد فاضلابهای تصفیه شده برای مصرفهای آشامیدنی به دلایل اقتصادی و روانی هنوز در جهان جنبه گسترده و عملی به خود نگرفته است درصورتی که استفاده دوباره از فاضلابهای تصفیه شده و فرستادن آن در شبکه شهری برای آبیاری فضاهای سبز و مصرفهای صنعتی روز به روز در نقاط بیشتری از جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

دامداری های صنعتی یکی از صنایع با آلایندگی بسیار بالا به حساب می آیند. میزان شاخص آلایندگی CODدر پساب خروجی آنها بیش ۰۰۳۳۳ ppmمی باشد درحالی که مقدار این پارامتر در استاندارد محیط زیست ۰۳۳ ppm می باشد. همچنین در شاخص BOD مقدار ذرات معلق تا ۰۳۳۳۳ ppmمی رسد، درحالی که عدد استاندارد ۰۳۳ ppmمی باشد. لذا این صنعت به شدت نیاز به احداث واحدهای تصفیه خانه پساب دارد. در حال حاضر روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب، روش بیولوژیکی هوازی، بی هوازی، روش شیمیایی شناورسازی، فیلتراسیون، جداسازی فیزیکی، لاگونها، بسترهای جذبی یا ترکیب این روشها می باشد. به ندرت اتفاق می افتد که تنها یکی از روشهای ذکرشده قادر به حل همه مشکلات مربوط به فاضلاب باشد و در اکثر موارد نیاز به بهره گیری از روشهای تلفیقی می باشد. مشکل اصلی پساب دامداری، وجود ذرات معلق بسیار زیاد در آن است که در اثر فشار بالای سپراتور به حالت کاملاً پایدار تبدیل می شود و همین ذرات یکی از عوامل اصلی آلایندگی این پساب می باشند؛ بنابراین مشکل اصلی این نوع پساب این است که با هیچ یک از روش های مرسوم و شناخته شده مانند تصفیه بیولوژیکی، سیستمهای شناورسازی، لاگونها، بسترهای جذبی و غیره قابل جداسازی نیستند. تاکنون احداث تصفیه خانه های پساب خروجی از سپراتور در دامداریها، علیرغم صرف هزینه های فراوان با شکست روبرو بوده است. روش مرسوم مورد استفاده برای بر هم زدن پایداری ذرات معلق، روش شیمیایی می باشد، البته روش شیمیایی مورد نظر نیز باید پس
از انجام آزمایشهای لازم به حالت کاملاً اصلاح شده و تحت شرایط خاص مورداستفاده قرار گیرد؛ اما این روش دارای معایب بسیاری برای استفاده در واحدهای صنعتی و مخصوصاً دامداریها می باشد. هزینه بسیار بالای مواد مصرفی موردنیاز، به لحاظ اقتصادی طرح را از حالت توجیه پذیری خارج می نماید. لذا از یک طرف اضافه شدن مواد آلاینده دیگری مانند سولفاتها، فسفاتها و مواد پلیمری و شیمیایی به پساب، مستلزم صرف هزینه های اضافی می باشد؛ اما از سوی دیگر همچنان مشکلات عدم دقت کافی در سیستم به دلیل خطاهای اپراتوری و فرآیندی به قوت خود باقیمانده و سبب عملکرد نامناسب در واحدهای صنعتی می شود.

  • میزان شاخص آلایندگی CODدر پساب خروجی باید حداکثر ۱۳۳ppmباشد.
  • میزان شاخص آلایندگی BODمقدار ذرات معلق باید حداکثر ۱۳۳ppmمی باشد.
  • قابلیت پیاده سازی و اجرا در اشل صنعتی را داشته باشد
  • قابلیت پیاده سازی و اجرا در اشل صنعتی را داشته باشد
  • تغییرات عمده در ساختار فیزیکی موجود در واحدها ایجاد نکند.
  • برای دام اثرات منفی و مضر نداشته باشد.
  • با توجه به حجم و ماهیت فاضلاب تولیدی، رویکردهای مبتنی بر روش های صرفا شیمیایی و روش های بسیار پر هزینه چندان مورد نظر نمی باشد

نوع همکاری مطلوب :

مشارکت در توسعه
خرید تضمینی خدمت

فراخوان

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۶۳ – ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۴۳ تماس حاصل فرمائید.

هیچ دیدگاهی موجود نیست.

نظر خود را بگذارید

Your email address will not be published.

این را به اشتراک بگذارید