تصفیه پساب واحد تولید اتانول

  • شماره درخواست: REQ958252340
  • تاریخ : بهمن ماه 1395

جزئیات:

در یک واحد تولیدی، ملاس چغندرقند که حاوی 40 تا 45 درصد ساکاروز می‌باشد به‌عنوان ماده اولیه تخمیر الکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند تولید در این واحد پسابی را که شامل ترکیبات معدنی و آلی بسیار و همچنین لاشه‌های مخمر می‌باشد از انتهای ستون تقطیر با دمای حدود 90 درجه و لجن ته فرمانتورها جمعاً با حجم تقریبی 120 تا 130 مترمکعب پساب در روز با BOD و COD حدود 35000 و 65000، (PH  5/3 تا 5، توتال فنل 8 تا 10 هزار میلی‌گرم در لیتر) را به وجود می‌آورد که به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی امکان رهاسازی آن در طبیعت به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و لزوم یک فرآیند تصفیه و تبدیل این پساب به آب با آلودگی کم و قابل‌مصرف حداقل در بخش کشاورزی را طلب می نمود.

تماس جهت اطلاعات بیشتر:

02188398563 – 02188398543

 پست الکترونیک:

proposal@boomerangtt.com

در یک واحد تولیدی، ملاس چغندرقند که حاوی 40 تا 45 درصد ساکاروز می‌باشد به‌عنوان ماده اولیه تخمیر الکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند تولید در این واحد پسابی را که شامل ترکیبات معدنی و آلی بسیار و همچنین لاشه‌های مخمر می‌باشد از انتهای ستون تقطیر با دمای حدود 90 درجه و لجن ته فرمانتورها جمعاً با حجم تقریبی 120 تا 130 مترمکعب پساب در روز با BOD و COD حدود 35000 و 65000، (PH  5/3 تا 5، توتال فنل 8 تا 10 هزار میلی‌گرم در لیتر) را به وجود می‌آورد که به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی امکان رهاسازی آن در طبیعت به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و لزوم یک فرآیند تصفیه و تبدیل این پساب به آب با آلودگی کم و قابل‌مصرف حداقل در بخش کشاورزی را طلب می نمود.

در راستای حل این نیاز با استفاده از رویکرد نوآوری باز، پس از اطلاع‌رسانی در شبکه خدمات نوآوری بومرنگ، تعداد 19 پروپوزال برای رفع نیاز فناورانه مربوطه دریافت شد. پس از داوری و بررسی پروپوزال‌های دریافتی از حیث کارآیی فنی و قابلیت کاربرد در این صنعت خاص، رویکردی با کارآیی بسیار  پس از انجام تست ها و آزمایشات لازم به منظور عقد قرارداد نهایی انتخاب گردید.

  • تصفیه کامل و قابل‌قبول
  • تصفیه پساب خروجی واحد تولید اتانول
  • حذف بو و گندزدایی از پساب
  • کاهش BOD و COD پساب در محدوده مجاز قابل‌استفاده در کشاورزی
  • کاهش مواد جامد و معلق پساب

دریافت اطلاعات بیشتر:

اطلاعات بیش تر این مسئله فناورانه در قالب شرح مسئله و داستان موفقیت آورده شده است.

هیچ دیدگاهی موجود نیست.

نظر خود را بگذارید

Your email address will not be published.

Share This