[ult_createlink title=”با ما تماس بگیرید” btn_link=”url:%23||” link_hover_style=”Style_11″ text_color=”#ffffff” background_color=”#d68900″ bghovercolor=”#ffffff” heading_style=”font-weight:bold;” css=”.vc_custom_1541755433001{margin-top: -6px !important;margin-right: -15px !important;padding-top: 12px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 15px !important;}”]

به دنبال شناخت فرصت های رشد کسب و کار و کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق نوآوری هستید؟

رویداد فرصت سرمایه‌گذاری

برای شما فرصتی را فراهم می‌آوریم تادر حوزه علاقه‌مندی خود بهترین طرح را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

برگزاری فستیوال های نوآوری

بومرنگ مفتخر است که بیش از 10 رویداد داخلی و بین المللی را مدیریت و اجرا کرده است

رویداد حل مساله

مسائل صنعت شما را برای یافتن بهترین راه‌حل با افراد و سازمان‌های داخلی و خارجی مطرح می‌کنیم.

برگزاری رویدادهای فناورانه

بومرنگ با بهره گیری از دانش روز در حوزه موردنظر شما از برنامه‌ریزی تا اجرای هدفمند رویدادهای نوآوری در کنار شماست.

رویداد حل مسئله

در راستای حل مسائل فناورانه شرکت ها و سازمان ها، بومرنگ به شما امکان می دهد در قالب برگزاری رویدادها و نشست های عمومی/خصوصی، مسائل یا حوزه های علاقه مندی همکاری یا سرمایه گذاری خود را در جمع افراد و شرکت های نوآور داخلی و خارجی مطرح نمایید و راهکارها و تیم های ارزش آفرین را در سریعترین زمان بیابید.

[ult_createlink title=”مشاهده جزئیات رویداد” btn_link=”url:%23||” link_hover_style=”Style_11″ text_color=”#ffffff” background_color=”#d68900″ bghovercolor=”#ffffff” text_style=”left” heading_style=”font-weight:bold;” css=”.vc_custom_1541757854611{margin-top: -25px !important;margin-left: -15px !important;padding-top: 12px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 15px !important;}”]
[info_circle edge_radius=”90″ start_degree=”90″ eg_padding=”70″ icon_size=”32″ img_icon_size=”32″ content_icon_size=”50″ content_bg=”#1d2936″ eg_br_style=”dashed” eg_br_width=”1″ eg_border_color=”#1d2936″ cn_br_style=”solid” cn_br_width=”5″ cn_border_color=”#d68900″ focus_on=”click” highlight_style=”info-circle-pulse” icon_launch=”easeOutElastic” icon_launch_duration=”1″ icon_launch_delay=”0.2″ responsive_breakpoint=”800″ title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:23px;”][info_circle_item info_title=”یک مساله صنعتی دارید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^594|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/افراد-نوآور.png|caption^null|alt^null|title^افراد نوآور|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68900″]

به جای چند نفر، چندین نفر به طور همزمان برای مساله شما راهکار ارائه می‌دهند

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”یک مساله صنعتی دارید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^594|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/افراد-نوآور.png|caption^null|alt^null|title^افراد نوآور|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68900″]

به جای چند نفر، چندین نفر به طور همزمان برای مساله شما راهکار ارائه می‌دهند

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”یک مساله صنعتی دارید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^594|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/افراد-نوآور.png|caption^null|alt^null|title^افراد نوآور|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68900″]

به جای چند نفر، چندین نفر به طور همزمان برای مساله شما راهکار ارائه می‌دهند

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”یک مساله صنعتی دارید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^594|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/افراد-نوآور.png|caption^null|alt^null|title^افراد نوآور|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68900″]

به جای چند نفر، چندین نفر به طور همزمان برای مساله شما راهکار ارائه می‌دهند

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”یک مساله صنعتی دارید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^594|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/افراد-نوآور.png|caption^null|alt^null|title^افراد نوآور|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68900″]

به جای چند نفر، چندین نفر به طور همزمان برای مساله شما راهکار ارائه می‌دهند

[/info_circle_item][/info_circle]

[info_circle edge_radius=”90″ start_degree=”90″ eg_padding=”70″ icon_size=”38″ img_icon_size=”32″ content_icon_size=”50″ content_bg=”#1d2936″ eg_br_style=”dashed” eg_br_width=”1″ eg_border_color=”#1d2936″ cn_br_style=”solid” cn_br_width=”5″ cn_border_color=”#d68900″ focus_on=”click” highlight_style=”info-circle-pulse” icon_launch=”easeOutElastic” icon_launch_duration=”1″ icon_launch_delay=”0.2″ responsive_breakpoint=”800″ el_class=”padding-xs-only-tb-none clearfix” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:23px;”][info_circle_item info_title=”به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری هستید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^592|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/واسط-های-نوآوری.png|caption^null|alt^null|title^واسط های نوآوری|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68700″]

اول همه طرح ها را ببینید بعد تصمیم بگیرید

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری هستید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^592|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/واسط-های-نوآوری.png|caption^null|alt^null|title^واسط های نوآوری|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68700″]

اول همه طرح ها را ببینید بعد تصمیم بگیرید

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری هستید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^592|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/واسط-های-نوآوری.png|caption^null|alt^null|title^واسط های نوآوری|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68700″]

اول همه طرح ها را ببینید بعد تصمیم بگیرید

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری هستید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^592|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/واسط-های-نوآوری.png|caption^null|alt^null|title^واسط های نوآوری|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68700″]

اول همه طرح ها را ببینید بعد تصمیم بگیرید

[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری هستید؟” icon_type=”custom” info_img=”id^592|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/واسط-های-نوآوری.png|caption^null|alt^null|title^واسط های نوآوری|description^null” icon_bg_color=”#1d2936″ icon_br_style=”solid” icon_br_width=”3″ icon_border_color=”#d68700″]

اول همه طرح ها را ببینید بعد تصمیم بگیرید

[/info_circle_item][/info_circle]

رویداد فرصت های سرمایه گذاری

در راستای رشد و توسعه فضای کسب و کار، بومرنگ به شما امکان می دهد در قالب برگزاری رویداد در حوزه های مختلف فناوری یا صنعت؛ از جدیدترین طرح ها و فناوری های افراد و شرکت های نوآور داخلی و خارجی مطلع گردید و با برگزاری جلسات رودرو با آن ها، همکاری های اثربخش جهت توسعه محصولات و یا راه اندازی کسب و کارهای جدید را با آنها شروع نمایید.

[ult_createlink title=”مشاهده جزئیات رویداد” btn_link=”url:%23||” link_hover_style=”Style_11″ text_color=”#ffffff” background_color=”#d68900″ bghovercolor=”#ffffff” text_style=”left” heading_style=”font-weight:bold;” css=”.vc_custom_1541758167909{margin-top: -25px !important;margin-left: -15px !important;padding-top: 12px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 15px !important;}”]
[ultimate_fancytext fancytext_prefix=”بومرنگ” strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ typewriter_cursor_text=”” sufpref_color=”#1e73be” fancytext_tag=”h2″ fancytext_strings=”برگزارکننده رویدادهای داخلی
برگزارکننده رویدادهای بین المللی
چشم سوم کسب و کارشما” strings_font_style=”font-style:italic;” fancytext_color=”#0c1b51″ prefsuf_font_style=”font-style:italic;” strings_font_size=”desktop:30px;” prefix_suffix_font_size=”desktop:30px;”]

رویدادهای برگزار شده

[info_list position=”right” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”rgba(3,33,79,0.01)” icon_color=”” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ border_color=”#ffffff” eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^7696|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/تایر-و-دوده.png|caption^null|alt^null|title^تایر-و-دوده|description^null” animation=”bounceIn” desc_font_line_height=”desktop:26px;”]

برگزاری ۸ رویداد فرصت های سرمایه گذاری در حوزه صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی ۱ و ۲، صنایع غذایی، صنایع پلیمر و پتروشیمی، صنعت سنگ، صنعت ورزشی و توانبخشی و صنایع آرایشی و بهداشتی

[/info_list_item][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^7696|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/تایر-و-دوده.png|caption^null|alt^null|title^تایر-و-دوده|description^null” animation=”bounceIn” desc_font_line_height=”desktop:26px;”]

برگزاری رویداد تبادل فناوری بین شرکت های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی

[/info_list_item][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^7696|url^http://old.boomerangtt.com/newsite/wp-content/uploads/2018/11/تایر-و-دوده.png|caption^null|alt^null|title^تایر-و-دوده|description^null” animation=”bounceIn” desc_font_line_height=”desktop:26px;”]

برگزاری دو رویداد حل مسئله بومرانو در دانشگاه های تربیت مدرس و علم و صنعت

[/info_list_item][/info_list]

Share This