200 واسطه نوآوری
  • شتاب دهنـده ها و شــهرک هـای صـنعتی
  • پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی
  • اصناف انجمن های صنعتی
  • مراکز رشد فناوری سازمان های دولتی
100.000 افراد خلاق ، مخترع نوآور

داخل و خارج از کشور

500 سـرمـایه گـذار
  • سرمایه گذاران خطرپذیر (VC)
  • سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
300 شرکت تولیدی و خدماتی
  • واحدهای R&D
  • واحدهای توسـعه محصول
  • واحدهای نوآوری
  • واحدهای توسعه کسب و کار
300 شرکت فن آور و دانش بنیان

بیش از 300 عضو

150 دانـشگاه و پـژوهشگاه

دفاتر ارتباط با صنعت دفاتر تجاری سازی و انتقال فناوری معاونت های پژوهشی

چرا بومرنگ

اعضای این شبکه شامل افراد خلاق، مخترع، نوآور و متخصص (در داخل و خارج از ایران) ، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ، سرمایه گذاران، شرکت های تولیدی و خدماتی، واسطه های نوآوری و شرکت های فن آور و دانش بنیان هستند

اولین شرکت دانش بنیان کشور در حوزه خدمات و فعالیت های مرتبط با تبادل فناوری

کارگزار برگزیده تجاری سازی بنیاد ملی نخبگان

کارگزار برتر ارزیاب شرکت های دانش بنیان در سال های 1394 و 1395

مشاور و کارگزار مرکز انتقال فناوری ایران و کره جنوبی، بازار دارایی فکری فرابورس، تبادل فناوری شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

کارگزار ارزیاب شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کارگزار تبادل فناوری فستیوال های نوآوری صنعت

به شبکه خدمات نوآوری بومرنگ بپیوندید

بومرنگ به عنوان بزرگترین شبکه نوآوری باز در ایران، با دارا بودن شبکه بزرگ اطلاعاتی و ارتباطی با بیش از ۸۰ هزار عضو از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، افراد و شرکت های نوآور در داخل و خارج از کشور، از کلیه سازمان ها، افراد و شرکت ها برای عضویت در این شبکه دعوت می نماید.

(لطفا کلیدواژه‌های مرتبط با تخصص و تجارب خود را وارد نمایید)

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

متخصصان ما از ساعت 8 تا 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستند

Share This