استقرار سامانه هوش تجاری (BI)

/, هوش مصنوعی/استقرار سامانه هوش تجاری (BI)

یک شرکت متقاضی در نظر دارد با استقرار سامانه هوش تجاری، به افراد تصمیم گیر جهت اتخاذ تصمیم‌های مناسب و هوشمندانه در راستای پیشبرد صحیح کسب‌وکار کمک کند. راهکارهای نرم‌افزاری هوش تجاری با تسهیل در تجمیع، مشاهده و خرد نمودن داده‌ها، این امر را امکان‌پذیر می‌سازد و منجر می‌شود تا شناسایی روندها و پیامدها با سهولت انجام پذیرد، همچنین دیدگاه‌های جدیدی آشکار و اهداف کسب‌وکار در پی عملکرد بهینه، محقق می‌گردد. راهکارهای هوش تجاری می‌تواند بسیار جامع باشند، همچنین این راهکارها می‌توانند صرفاً روی مسائل خاصی نظیر ارتقای کیفیت محصولات، تحلیل هزینه‌ها، بررسی میزان فروش و … متمرکز شوند.

در سال‌های اخیر افزایش رقابت در بازار و پویایی محیط کسب‌وکار، سازمان‌ها را مجبور به استفاده از تکنولوژی و ابزارهای جدید نموده است، در این دوره، اطلاعات به‌عنوان شاهرگ حیاتی سازمان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند و دسترسی به اطلاعات صحیح، در زمان مناسب و گردش آن در سازمان یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان‌های امروزی است.

در سازمان‌های امروزی، مدیران ارشد علاوه بر دسترسی به اطلاعات جزئی و داده خام به تحلیل اطلاعات نیز نیاز دارند. یکی از نیازهای برنامه‌ریزی راهبردی و سیاست‌گذاری در سطح عالی سازمان، اطلاع از مقدار و میزان تغییر شاخص‌های اصلی عملکرد (KPI) سازمان می‌باشد و نوسانات در شاخص‌ها مانند میزان مصرف کالا، میزان موجودی استاندارد، قیمت تمام شده، شاخص‌های نیروی انسانی و دیگر عوامل مشابه، تأثیر مهمی در مدیریت سازمان و پیش‌گیری از وقوع حوادث آتی دارد. ازجمله ابزارهای پشتیبان تصمیم برای مدیریت سازمان و برنامه‌ریزی راهبردی سازمان، نسل جدید سیستم‌ها هستند که موسوم به هوش تجاری (Business Intelligence) می‌باشند. در این سیستم ابزارهایی مانند گزارش‌های گرافیکی و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص‌های عملکردی سازمان، امکان تجزیه‌وتحلیل لحظه‌ای از وضعیت سازمان را به مدیران می‌دهد.

در یک شرکت متقاضی، در واحدهای مالی، انبار، تعمیرات و نگهداری و منابع انسانی از نرم‌افزارهای جزیره‌ای برای ثبت اطلاعات استفاده می‌شود، درحالی‌که در واحدهای تولید، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت، اسناد کاغذی برای ثبت اطلاعات مربوطه به کار می‌رود. در حال حاضر در این سازمان برای گزارش‌گیری و به دست آوردن شاخص‌های مورد نیاز برای ارائه به مدیریت، تمامی اسناد کاغذی مورد بررسی قرار می‌گیرد و از بین آن‌ها داده‌های مورد نیاز یافت می‌شود و از این طریق گزارش مورد قبول برای مدیریت را تهیه می‌گردد، لذا ازآنجایی‌که گزارش‌ها در این سازمان باید از شاخص‌های کلیدی عملکرد تهیه گردد، ایجاد سیستمی برای مکانیزه کردن ثبت داده و تجمیع آن‌ها ضروری است.

یک شرکت متقاضی در نظر دارد با استقرار سامانه هوش تجاری، به افراد تصمیم گیر جهت اتخاذ تصمیم‌های مناسب و هوشمندانه در راستای پیشبرد صحیح کسب‌وکار کمک کند. راهکارهای نرم‌افزاری هوش تجاری با تسهیل در تجمیع، مشاهده و خرد نمودن داده‌ها، این امر را امکان‌پذیر می‌سازد و منجر می‌شود تا شناسایی روندها و پیامدها با سهولت انجام پذیرد، همچنین دیدگاه‌های جدیدی آشکار و اهداف کسب‌وکار در پی عملکرد بهینه، محقق می‌گردد. راهکارهای هوش تجاری می‌تواند بسیار جامع باشند، همچنین این راهکارها می‌توانند صرفاً روی مسائل خاصی نظیر ارتقای کیفیت محصولات، تحلیل هزینه‌ها، بررسی میزان فروش و … متمرکز شوند.

از ابزار BI جهت طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای مدیریتی استفاده می‌گردد. امروزه خروجی این ابزار به‌صورت گزارش‌های ساده (یک‌بعدی)، گزارش‌های دوبعدی (Cross)، گزارش‌های چندوجهی (ماتریس) و نمودارهای گرافیکی چندوجهی نمایش داده می‌شود. سیستم هوش تجاری باید قادر باشد تا داده‌ها را در مکعب‌های چندبعدی (ماتریس‌های چندبعدی) استخراج کند و به کاربر نمایش دهد.

در این شرکت متقاضی با وجود نرم‌افزارهای جزیره‌ای و اسناد کاغذی، به‌سختی گزارش‌های مورد نیاز مدیریت و شاخص‌های کلیدی عملکرد تهیه می‌گردد و در بسیاری موارد با توجه به حجم بالای اسناد کاغذی و داده‌ها، امکان وقوع خطا و اشتباه وجود دارد، بنابراین نیاز به سیستمی که بتواند با دیتابیس موجود مرتبط شود و داده‌ها را استخراج نماید، ضروری به نظر می‌رسد. پس از استخراج داده‌ها، گزارش‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد تعیین می‌گردند.

با توجه به وسعت حجم اطلاعات و تعداد بالای رکوردهای اطلاعاتی، لزوم وجود ابزارهای مختلف اطلاعاتی در دست مدیران جهت اطلاع از وضعیت سازمان و روند عملکرد آن بسیار حیاتی به نظر می‌رسد، ازاین‌رو در این سازمان باید ابزار Dashboard که “وضعیت سازمان” را در لحظه برای مدیر نمایش می‌دهند، وجود داشته باشد.

  • گزارشساز (Enterprise Reporting)

  باید امکان تولید گزارش‌های زمان‌بندی‌شده یا طراحی گزارش توسط کاربر نهایی در این ابزار پس از انباشت داده‌ها در مخزن داده وجود داشته باشد.

  امکان نصب plug-in در نرم‌افزارهای Word، Excel و PowerPoint و استفاده از اطلاعات پایگاه داده در ساخت گزارش‌های مورد نظر کاربر در هر بخش از مستند که مورد نیاز است، از دیگر الزامات این ابزار است.

  • ابزار تحلیل و گزارشگیری:

  ازآنجایی‌که این ابزار جهت طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای مدیریتی و نمایش داشبوردها جهت کاربران نهایی استفاده می‌شود، باید مشخصات زیر را داشته باشد:

  • گزارش‌های ساده (یک‌بعدی) یا لیست

  در نوع اول یا همان لیست‌ها، گزارش‌ها باید به‌صورت ستونی و یک‌بعدی طراحی و به کاربر نمایش داده ‌شوند. در این لیست، داده‌ها باید از سیستم‌های زیرین استخراج و با انجام پردازش‌های لازم به‌صورت متنی و یا گرافیکی نمایش داده ‌شوند.

  در برخی از این گزارش‌ها تنها اطلاعات از درون مخزن داده نمایش داده ‌شود مانند “لیست طرف‌های تجاری شرکت”

  دسته‌ای دیگر حاوی پردازش‌های اطلاعاتی ‌باشند، به‌طور مثال “مبلغ و مقدار فروش به ازای هر استان”

  • گزارش‌های دوبعدی (Cross):

  در نوع دوم گزارش‌ها باید دوبعدی باشد یعنی گزارش‌هایی که از تلفیق اطلاعات در دو محور به دست ‌آید. به‌عنوان‌مثال گزارش خرید کل شرکت حاوی اطلاعات طرف تجاری، کالا و میزان خرید می‌باشد، این گزارش با استفاده از روش قبل تبدیل به یک لیست می‌شود، در این روش، اطلاعات به یک جدول تبدیل می‌شود که ستون عمودی آن “طرف تجاری”، ستون افقی “نوع کالا” و درون آن “میزان خرید” به هر طرف تجاری بر اساس کالا می‌باشد. نمونه:

  این ابزارها (گزارش‌گیری به‌صورت لیست یا دوبعدی) باید به‌صورت کاملاً دینامیک طراحی شده باشد. بدین‌صورت که کاربر قادر باشد اطلاعات مختلف موجود در مخزن داده را از یک ساختار درختی انتخاب نماید و در ساختار گزارش مورد نیاز خود قرار ‌دهد. قالب گرافیکی گزارش نیز باید به‌صورت دینامیک قابل تغییر و سفارشی‌سازی باشد.

   

  • گزارش‌های چندوجهی (ماتریس) و پیچیده:

  در نوع سوم باید قابلیت دسترسی به اطلاعات جامع از زوایای مختلف و تحلیل آن‌ها از ابعاد گوناگون وجود داشته باشد، به‌طور مثال مدیر ارشدی قصد دارد عملیات فروش سازمان خود را بر اساس نوع کالا، طرف تجاری، میزان خرید، بازار هدف و … بررسی نمایند.

  لیست‌ها و گزارش‌ها، اطلاعات هر بخش از سازمان را صرفاً از یک زاویه در اختیار مدیر قرار می‌دهند و مدیر باید از بین چندین نمودار و گزارش مختلف، ترکیب مناسب را در ذهن خود ایجاد و استفاده نماید.

  • نمودارهای گرافیکی چند‌وجهی:

  جهت وضوح بیشتر اطلاعات و سرعت بالاتر درک آن، باید امکان طراحی نمودار بر روی گزارش‌های مراحل قبل موجود ‌باشد، بدین‌صورت که کاربر پس از طراحی گزارش، نوع نمودار و نحوه ارتباط فیلدهای اطلاعاتی با گزارش را تعریف کند و سیستم گزارش مورد نظر را نمایش دهد. نمونه:

  • ابزار داشبورد:

  ۳-۱- امکان تعریف داشبورد شخصی و مشاهده گرافیکی مقدار شاخص‌ها:

  میزان اهمیت شاخص‌ها برای مدیران مختلف سازمان متفاوت می‌باشند و هر مدیر بر اساس نیاز خود می‌خواهد وضعیت هر لحظۀ هر شاخص و میزان آن را در کنار سایر شاخص‌های دیگر مشاهده نماید.

  ازاین‌رو باید امکان تعریف داشبورد شخصی برای هر کار وجود داشته باشد، هر کاربر ابتدا با تعیین شاخص مورد نظر خود و نحوه نمایش آن (جدول و یا نمودار (میله‌ای، عقربه‌ای، دایره و …)) و مشخص نمودن میزان حداقل و حداکثر یا به عبارتی تعیین مقدار شاخص در وضعیت عالی، متوسط و بد، داشبورد شخصی خود را تعریف کند و سیستم، اطلاعات مورد نظر وی را در قالب این داشبورد جدید نمایش ‌دهد. نمونه:

  • اتصال به دیگر نرم‌افزارها و یکپارچهسازی از طریق وب‌سرویس (WEB SERVICES):

  جهت یکپارچگی با دیگر نرم‌افزارها و فراخوانی گزارش‌ها در دیگر نرم‌افزارها باید مکانیزم وب‌سرویس پیش‌بینی شود.

  • مدیریت و نظارت یکپارچه بر وضعیت سیستم هوش تجاری (BI SYSTEMS MANAGEMENT):

  امکان نظارت، مدیریت و مانیتورینگ سرویس‌های هوش تجاری وجود داشته باشد.

  • دیگر ویژگی‌های محصول

  ۶-۱- کارایی بالا (High Performance)

  ۶-۲- امنیت بالا (High Security)

  ۶-۳- دسترسی به پشتیبانی محصول

  ۴-۶- بررسی و به روزرسانی شاخص‌های کلیدی عملکرد در تمامی واحدهای شرکت متقاضی

 • با توجه به زمان مورد نیاز و هزینه‌های سازمان، پیشنهاد می‌شود که برای ثبت اطلاعات، ابتدا از نرم‌افزار Excel استفاده گردد و در گام بعدی نسبت به نصب سیستم هوش تجاری (BI) برای تهیه گزارش‌ها و شاخص‌های کلیدی، اقدامات کافی صورت پذیرد

نوع همکاری مطلوب :

بر اساس پیشنهادها قابل مذاکره می‌­باشد.

فراخوان

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۶۳ – ۰۲۱۸۸۳۹۸۵۴۳ تماس حاصل فرمائید.

هیچ دیدگاهی موجود نیست.

نظر خود را بگذارید

Your email address will not be published.

این را به اشتراک بگذارید