ارزیابی ژنومیک دام های ماده گله های تحت پوشش و ایجاد جمعیت مرجع

///ارزیابی ژنومیک دام های ماده گله های تحت پوشش و ایجاد جمعیت مرجع
111
  • امروزه استفاده گسترده از اسپرم های خانواده های محدود گاو هلشتاین در سراسر دنیا که باعث افزایش تعداد دختران حاصل از پدران انتخابی و افزایش همخونی در جامعه گاوهای هلشتاین و بروز مشکلات ناشی از آن شده است، همچنین این مسئله موجب گسترش برخی از نواقص و بیماری های ژنتیکی نهفته در جمعیت گاوهای شیری دنیا شده است. و از سوی دیگر، باعث برطرف شدن محدودیت های روش سنتی اصلاح دام می باشد که شامل موارد ذیل است:
    هزینه های ارزیابی بالا و در نتیجه بالا بودن قیمت مواد ژنتیکی
    عدم امکان تشخیص درست تنوع موجود در جمعیت
    افزایش فاصله نسل
    کاهش میزان پیشرفت ژنتیکی

بنابر این از آنجایی که موفقیت انتخاب ژنومی بر پایه برآورد اثرات نشانگرها با صحت بالا برای پیش بینی ارزش های اصلاحی افراد با استفاده از ژنوتیپ نشانگرها استوار است. پس از محاسبه ارزش های اصلاحی ژنومی، از این ارزش های اصلاحی برای رتبه بندی حیوانات و سپس انتخاب بهترین حیوانات برای آمیزش استفاده می شود. اثرات نشانگرها در یک جمعیت مرجع برآورد می شوند که هم دارای اطلاعات فنوتیپی و هم دارای اطلاعات ژنوتیپی هستند. وقتی اثرات نشانگرها برآورد شدند، ارزش اصلاحی ژنومی کاندیداهای انتخاب بصورت مستقیم با در دسترس بودن فقط اطلاعات نشانگرهای حیوانات قابل محاسبه است. درکشور ما متاسفانه جمعیت مرجع گاوهای هلشتاین موجود نمی باشد و ارزشگذاری صفات بر اساس عملکردهای مشاهده شده در جمعیت آمریکای شمالی باید ارزشگذاری شوند. با توجه به سیاست های کلان در بخش تولید و لزوم استفاده حداکثری از منابع در دسترس، یکی از افق های بهبود تولید که هم راستا با اقتصاد مقاومتی در زمینه پرورش گاو شیری در برهه کنونی است، شناسایی و توسعه دام های با ژنتیک برتر در سطح گله های گاو شیری در کشور می باشد. پیاده سازی این طرح افزایش بهره وری تولیدی و تولید مثلی را در گله های گاو شیری در کشور می باشد.

نوع همکاری مطلوب :

بر اساس پیشنهادها قابل مذاکره می‌­باشد.

فراخوان

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188398563 – 02188398543 تماس حاصل فرمائید.

هیچ دیدگاهی موجود نیست.

نظر خود را بگذارید

Your email address will not be published.

Share This